English version of this page

Styrevalget 2021

Valgte styremedlemmer for styreperioden 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Ansattrepresentanter

Valget ble gjennomført som e-valg. Resultatene ble offentliggjort av valgstyret 7. juni 2021.

De nye styremedlemmene tiltrer 1. august 2021.

Fast vitenskapelig ansatte (fire år)

Midlertidig vitenskapelig ansatte (ett år)

Teknisk-administrativt ansatte (fire år)

Valgoppslutning

  • Vitenskapelig ansatte: 817 av 1932 personer i manntallet har stemt (42.29 %) 
  • Midlertidig vitenskapelige ansatte: 380 av 2173 personer i manntallet har stemt (17.49 %) 
  • Teknisk/administrativt ansatte: 939 av 2870 personer i manntallet har stemt (32.72 %)

Studentrepresentanter (ett år)

Representanter valgt av Studentparlamentet: 

  • Julianne Sørflaten Grovehagen
    • vara Benedikte Marie Espeland
  • Karl Oskar Lie Bjerke
    • vara Erlend Ditlefsen Aag

Regelverk

Kontakt

Spørsmål om valget kan rettes til Valgstyret eller Valgsekretariatet.