English version of this page

Hanne Skjølås Nygaard

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Hanne Skjølås Nygaard, rådgiver, Seksjon for personal og HR, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Forslagsstillere

  • Marie Steenstrup, rådgiver, Seksjon for personal og HR, UV
  • Vibeke Christine Riddervold, rådgiver, Seksjon for personal og HR, UV
  • Linda Valdø-Schwarz, rådgiver, Seksjon for personal og HR, UV
  • Anders Moss, seksjonssjef, Seksjon for personal og HR, UV

Valgplattform

Hanne Skjølås Nygaard
Hanne Skjølås Nygaard

Jeg stiller til valg som kandidat til universitetsstyret da jeg er genuint opptatt av universitetets styreform og utvikling, og ikke minst menneskene som jobber der. Jeg ønsker at alle rundt meg skal trives og ha det bra på jobb. Alle yrkesgrupper er like viktige, og vi jobber sammen mot et felles mål ved Norges beste arbeidsplass. Ved å bli valgt som representant i universitetsstyret, vil jeg kunne være med å påvirke og sikre viktige avgjørelser for en trygg og forutsigbar arbeidshverdag, innenfor gode økonomiske rammer og med godt gjennomtenkte og forankrede beslutninger.

Mine kjernesaker er som følger:

  • En god personalpolitikk
  • Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Øke andelen faste stillinger
  • Kompetanseutvikling og karriereveiledning 
  • Hospitering/jobbrotasjon
  • Opprette mottak for læringer

Hvem er jeg?

Jeg er ansatt som personalrådgiver ved Seksjon for personal og HR, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Min fartstid ved UiO strekker seg tilbake til 1984 med administrative oppgaver knyttet til førstelinje, opptak, forskning, eksamen og personaladministrasjon, på sentralt nivå, ved institutt og ved fakultet. Ved å ha vært tilknyttet ulike enheter ved UiO, så kjenner jeg godt til organisasjonskulturen og organisasjons- og stillingsstrukturen. Jeg har vært med på ulike omstillinger og systemendringer.

I store deler av min ansettelsesperiode så har jeg vært tillitsvalgt for Parat (tidl. LUHF/2fO) med ulike verv, bla. tidligere vara i universitetsstyret (Det akademiske kollegium). Andre relevante verv jeg kan nevne er som ansattrepresentant i instituttstyre/instituttråd og fakultetsstyre, vært verneombud, og jeg har hatt sekretærfunksjoner for ulike tilsettingsråd og -utvalg og fakultetsstyre og mye annet.

Publisert 14. mai 2021 13:12 - Sist endret 14. mars 2022 10:54