Informatikksalen, Ole-Johan Dahls hus

Informatikksalen (rom 5462) ligger i 5. etasje i Ole-Johan Dahls hus.

Spørsmål?

Sjekk om rommet er ledig i TP-timeplan

E-post: ifiadm@ifi.uio.no

Disse kan låne lokalene

 • Ansatte
 • Enheter ved UiO

Studentforeninger har ikke adgang til å bruke lokalene.

Hva kan lokalene brukes til?

 • Disputaser for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 
 • Møter
 • Representasjon for UiO
 • Mottakelser
 • Andre sosiale og kulturelle arrangementer for ansatte ved UiO

Lokalene kan ikke benyttes til disputasmiddager eller andre private arrangementer.

Om lokalene

 • Det finnes ca. 36 sitteplasser, men det tillates inntil 100 personer i lokalet.
 • Flygelet kan benyttes etter avtale med IFI. Ved behov for stemming, ta kontakt med Ingunn Wiig. Arrangøren må dekke kostnadene for stemming.
 • Det er tilgang til et enkelt kjøkken med kjøleskap og utslagsvask.
 • Det er tilgang til toalett direkte fra rommet.

Bord og stoler på rekke i Informatikksalen

Ikke tillat å:

 • Tilberede mat inne eller ute
 • Låne dekketøy
 • Røyke på balkongen

Adgang

Brukere uten tilhørighet ved IFI må skaffe adgang til lokalene.

Teknisk utstyr

 • Lerret
 • Projektor
 • PC (i nærheten av kjøkkenet)

Skjenking av alkohol

Ansatte kan ha lukket selskap uten skjenkebevilling.

Se UiOs skjenkeregler for nærmere beskrivelse av UiOs bestemmelser.

Ordensregler

 • Søppel, spesielt matavfall, skal fjernes og kildesorteres samme dag som arrangementet finner sted. Avfallscontainere finnes i garasjen.
 • Sett bord og stoler tilbake på plass etter bruk.
 • Låntager kan bli fakturert for mangelfullt renhold.
 • Bestilling av ekstraordinært renhold.
 • All form for levende lys er forbudt både inne og ute.

Send inn søknad

Rommet reserveres i kalendersystemet. IFI godkjenner bruken. Disputaser prioriteres.

Hvis du ikke har adgang til å bruke kalendersystemet eller som er usikre på om arrangementet egner seg her, kan du sende inn nettskjema.

 

 

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 25. juni 2021 11:26