Informatikksalen, Ole-Johan Dahls hus

Informatikksalen (rom 5462) i Ole-Johan Dahls hus skal være et møtested for vitenskapelig ansatte med sikte på å fremme faglig og sosialt samvær på tvers av fakultetsgrenser og faggrenser.

Hvem kan bruke lokalene?

 • Ansatte
 • Enheter ved UiO

Studentforeninger har ikke adgang til å bruke lokalene.

Hva kan lokalene brukes til?

 • Disputaser for det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 
 • Møter
 • Representasjon for UiO
 • Mottakelser
 • Andre sosiale og kulturelle arrangementer for ansatte ved UiO

Lokalene kan ikke benyttes til disputasmiddager eller andre private arrangementer.

Om lokalene

 • Det finnes ca. 36 sitteplasser, men det tillates inntil 100 personer i lokalet.
 • Flygelet kan benyttes etter avtale med IFI. Ved behov for stemming, ta kontakt med Ingunn Wiig. Kostnaden faktureres arrangør.
 • Det er tilgang til et enkelt kjøkken med kjøleskap og utslagsvask.
 • Det er tilgang til toalett direkte fra rommet.

Ikke tillat å:

 • Tilberede mat inne eller ute
 • Låne dekketøy
 • Røyke på balkongen

Teknisk utstyr

 • Lerret
 • Projektor
 • PC ( i nærheten av kjøkkenet)

Skjenking av alkohol

Ansatte kan ha lukket selskap uten skjenkebevilling.

Se UiOs skjenkeregler for nærmere beskrivelse av UiOs bestemmelser.

Ordensregler

 • Søppel, spesielt matavfall, skal fjernes og kildesorteres samme dag som arrangementet finner sted. Avfallscontainere finnes i garasjen.
 • Sett bord og stoler tilbake på plass etter bruk.
 • Låntager kan bli fakturert for mangelfullt renhold.
 • Bestilling av ekstraordinært renhold.
 • All form for levende lys er forbudt både inne og ute.

Send inn søknad

Rommet reserveres i kalendersystemet og bruken godkjennes av IFI. Disputaser prioriteres.

De som ikke har adgang til å bruke kalendersystemet eller som er usikre på om deres arrangement egner seg her, kan sende inn nettskjema

 

 

Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 4. nov. 2019 14:35