Partnere og kontaktpersoner

Trond Bigseth, avdelingsdirektør

Monika Skauli, seniorrådgiver

Stabsavdelingen, HR-seksjonen
 

Rolf Gabrielsen
Avdelingsdirektør
Plan- og administrasjonsavdelingen

Torunn Vormedal
Rådgiver

Margrét Helgadóttir, seniorrådgiver
Enhet for virksomhetsstyring

Erik Tegnander, seniorrådgiver
Enhet for organisasjonsutvikling og HMS

Marte Væge Myklebust, seniorrådgiver
Forvaltnings- og analyseavdelingen

Jannicke Martinsen Westgaard, seniorrådgiver
Strategi- og fellestjenesteavdelingen

Birgitte Yttri

 

Malene C.W. Fjeller, førstekonsulent

Marthe Nedreskår Larsen, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingen

Ny partner. Kontaktinformasjon kommer.

Kontakt Partnerforums sekretariat ved evt spm.

Nina E. Elstad, forretningsutvikler
BI Executive - Customised Programmes.

 

Morten Langholen, seniorrådgiver
Avdeling for økonomi og lønn

Per Hvattum, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingens sekretariat

Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver
Kommunikasjonsenheten

Gunnar Farestveit, seniorrådgiver

Øyvind Moss-Iversen, rådgiver
Plan- og administrasjonsavdelingen

Christian Leirvik, rådgiver

Lise Vivienne Løseth, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Sissel Gulbjørnrud, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Ruth Norseng, seniorrådgiver
Avdeling for HR

Janike Harsheim, spesialrådgiver

Avdeling for fornyelse i offentlig sektor

Gravdahl, Anne Birgit, seniorrådgiver 
Administrasjonsavdelingen
 

Bernt Møst Lien, spesialrådgiver
Organisasjons- og lederutvikling, Direktørens stab

Øystein Solheim, spesialrådgiver
Direktørens HR-stab

Felix Paul Röber, seniorrådgiver
Personalseksjonen

Knut Gunnar Borgmo, seniorrådgiver
HR og administrasjonsstaben

 

Charlotte Aspestrand 
Seniorrådgiver, Senter for kompetanseutvikling

Helene Wilberg, seksjonssjef
Det humanistiske fakultet

Gro Lien Garbo, rådgiver
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 

Ingunn Wiig, seksjonssjef- samfunnskontakt
Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt

Gunnar Marius Bjelke, fagdirektør
Avdeling for kompetanse og ressurser