Partnere og kontaktpersoner

Trond Bigseth, avdelingsdirektør

 

Torunn Vormedal
Rådgiver
 

Erik Tegnander, seniorrådgiver

Enhet for organisasjonsutvikling og HMS

Anne Kristine Hanevold
Seniorrådgiver 

Ivar Bjarnøy Lalim, rådgiver
Avdeling for kompetanseutvikling

Erik Storm, Utviklingsdirektør

 

Fridthjof Søgaard
Direktør

Eva Hvam
Seniorrådgiver

 

Linn Dybdahl
Kommuniksjonsrådgiver

 

Morten Langholen, seniorrådgiver
Avdeling for økonomi og lønn

Frøydis Evensen, seniorrådgiver
Avdeling HR og organisasjon

Margret Helgadottir, seniorrådgiver

Hans Krogh Harestad, seniorrådgiver

Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver
Naturforvaltningsavdelingen, Avdelingssekretariatet

Gunnar Farestveit, seniorrådgiver

Hanne Warloe, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingen, Seksjon for mennesker og organisasjon

Lise Vivienne Løseth, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Sissel Gulbjørnrud, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Ruth Norseng, seniorrådgiver
Avdeling for HR

Hanne Solgård-Øverlier, spesialrådgiver

Avdeling for fornyelse i offentlig sektor

Anne Birgit Gravdahl, seniorrådgiver 

 

Felix Paul Röber, seniorrådgiver
Personalseksjonen

Bjørn Kåre Forbord
Underdirektør

Heidi Jarbekk Bruun, underdirektør

Charlotte Aspestrand 
Seniorrådgiver, Senter for kompetanseutvikling

Gro Lien Garbo, rådgiver
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 

Ingunn Wiig, seksjonssjef- samfunnskontakt
Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt

Rikke Lia, avdelingsdirektør for HR 

Gunnar Marius Bjelke, fagdirektør
Avdeling for kompetanse og ressurser
 

Sigrid Anna Oddsen
Underdirektør