Partnere og kontaktpersoner

Viggo Nerland, rådgiver
Administrasjons- og utviklingsavdelingen

Rolf Gabrielsen
Avdelingsdirektør
Plan- og administrasjonsavdelingen

Mari Munkejord
Førstekonsulent

Margrét Helgadóttir, seniorrådgiver
Enhet for virksomhetsstyring

Erik Tegnander, seniorrådgiver
Enhet for organisasjonsutvikling og HMS

Marte Væge Myklebust, rådgiver
Forvaltnings- og analyseavdelingen

Jannicke Martinsen Westgaard, seniorrådgiver
Strategi- og fellestjenesteavdelingen

Malene C.W. Fjeller, førstekonsulent

Marthe Nedreskår Larsen, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingen

Nina E. Elstad, forretningsutvikler
BI Executive - Customised Programmes.

Audun Farbrot, fagsjef, kommunikasjon og samfunnskontakt

Gerd Tora Løver, seniorrådgiver
Administrasjonsavdelingen

Anne-Mette Ullahammer, avdelingsdirektør
Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Per Hvattum, seniorrådgiver
Plan- og administrasjonsavdelingen

Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver
Kommunikasjonsenheten

Gunnar Farestveit, seniorrådgiver

Øyvind Moss-Iversen, rådgiver
Plan- og administrasjonsavdelingen

Bjørn Magnus Jakobsen, fagdirektør
Administrasjons- og økonomiavdelingen

Sissel Gulbjørnrud, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Lise Vivienne Løseth, avdelingsdirektør
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Anne Noddeland, seniorrådgiver
Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Ruth Norseng, seniorrådgiver
Avdeling for HR

Siri Waalen Bogen, spesialrådgiver
Stab, Administrasjon

Gravdahl, Anne Birgit, seniorrådgiver 
Administrasjonsavdelingen
 

Bernt Møst Lien, spesialrådgiver
Organisasjons- og lederutvikling, Direktørens stab

Hege Linnestad, seksjonsleder
Seksjon for likeverdig helsetjeneste
Stab Samhandling og internasjonalt samarbeid

Felix Paul Röber, seniorrådgiver
Personalseksjonen

Knut Gunnar Borgmo, seniorrådgiver
HR og administrasjonsstaben

Christian Storhaug Johnsen, underdirektør
Plan-, budsjett- og servicekontoret
Administrasjonsavdelingen

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Charlotte Aspestrand 
Seniorrådgiver, Senter for kompetanseutvikling

Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Det humanistiske fakultet

Gro Lien Garbo, rådgiver
Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Ingunn Wiig, seksjonssjef, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer
Avd. for fagstøtte, Ledelse og støtteenheter

Gunnar Marius Bjelke, fagdirektør
Avdeling for kompetanse og ressurser.