Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom statsforvaltningen, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo om en rekke ulike arrangementer som er aktuelle for ansatte i statsforvaltningen.

   

I 2021 avholdt Partnerforum 19 arrangementer med 72 innledere for nesten 4000 deltakere, og med dette har vi hatt flere tilhørere enn noen gang før. Programmet for 2022 er nå under utarbeidelse, og tematikken vil berøre blant annet demokrati og tillit, rekruttering, offentlig-privat samarbeid, kompetanse i staten, innovasjon i offentlig sektor og departementenes ansvar, samt EØS-rett og samordning.

Også i 2022 vil vi variere mellom fysiske arrangementer som ivaretar gode smittevernstiltak, rene webinarer, samt noen hybrid-seminarer. Dere velger fysisk eller digital deltakelse i påmeldingen. Vi vil ha begrenset kapasitet på de fysiske arrangementene, og ber derfor om at dere melder dere av dersom dere er forhindret i å delta.

 

Bli abonnent

Få tilsendt invitasjon til Partnerforums arrangementer.

Kommende arrangementer fra Partnerforum

30 mai
13:00, Universitetet i Oslo, Domus Juridica auditorium 3, Kristian Augusts gate 17

På første seminar i Partnerforums seminarserie om samordning spør vi: Hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

  08 juni
  09:00, Handelshøyskolen BI

  Demokratiet i flere land er under press, og tilliten til myndighetene er tynnslitt flere steder. Hva truer demokratiet i Europa og i Norge, og hvilke virkemidler har vi for å stanse en negativ utvikling? Hvilken rolle spiller forvaltningen for demokratiet i Norge?

  14 juni
  15:00, UiOs lokaler, sentrum

  I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?

   

  Tidligere arrangementer

  Her finner du alle tidligere arrangementer 

  Temaer

  Åpne arrangementer hos våre partnere

  Innspill til Partnerforum

  Har du tilbakemeldinger, innspill til arrangementer eller annet? Send oss en e-post. Vi  behandler henvendelsen anonymt.

  Arrangementene i Partnerforum er basert på ønsker fra våre partnere og arrangementsdeltakere. Har du forslag til tema for våre arrangementer?

  Send inn tema