Partnerforum

           

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 19 partnere fra statlig forvaltning. Vi avholder ulike typer arrangementer om temaer som er aktuelle for ansatte i statsforvaltningen.

I fjor bidro 100 innledere fra FoU og offentlig- og privat sektor for 2300 deltakere på våre 24 arrangementer. Vi avholder ca 24 arrangementer i 2019, program kommer fortløpende. Om årets to høydepunkter:

Vårkonferansen på BI i mai: Styring og ledelse. Langsiktighet i styringen - hvordan få dette til? Kunnskapsbasert styring - hvordan ta i bruk kunnskapen i styringen?

Høstkonferansen på UiO i oktober: Er byråkratiet for introvert? Hvem er vi til for? Er byråkratiet tilstrekkelig basert på kunnskap og forskning? 

Bli abonnent

Få tilsendt invitasjon til Partnerforums arrangementer.

Åpne arrangementer hos våre partnere

Innspill til Partnerforum

Har du tilbakemeldinger, innspill til arrangementer eller annet? Send oss en e-post. Vi  behandler henvendelsen anonymt.

Arrangementene i Partnerforum er basert på ønsker fra våre partnere og arrangementsdeltakere. Har du forslag til tema for våre arrangementer?

Send inn tema