Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 23 partnere fra statlig forvaltning. Samarbeidet er en arena for å diskutere forvaltningspolitikk, og å bringe sammen akademia og statsforvaltningen til en rekke ulike arrangementer som er aktuelle for ansatte i statsforvaltningen.

   

Høsten i Partnerforum byr på en rekke spennende arrangementer! Vi har med oss innledere som Bo Rothstein, Espen Nakstad, Cathrine Holst, Rune Sørensen, Tor Saglie, Johan Tønnesson, Hilde Singsaas og mange flere. 

I høst vil vi variere mellom fysiske arrangementer som ivaretar gode smittevernstiltak, rene webinarer, samt noen hybrid-seminarer. Dere velger fysisk eller digital deltakelse i påmeldingen. Vi vil ha begrenset kapasitet på de fysiske arrangementene, og ber derfor om at dere melder dere av dersom dere er forhindret i å delta.

 

Bli abonnent

Få tilsendt invitasjon til Partnerforums arrangementer.

Kommende arrangementer fra Partnerforum

16 des.
08:00, Domus Juridica, aud. 3. Seminaret streames og tas opp på video

Idear har konsekvensar. Politiske idear har store konsekvensar. I dette frukostseminaret drøfter vi arven etter Georges Sorel i eit forsøk på å avdekke røtene til den høgre-ekstremismen vi ser i dag.

18 jan.
08:30, Webinar

Hvordan foregår egentlig rekruttering av dagens og morgendagens ledere i staten? 
 

19 jan.
13:00, Domus Bibliotheca

Ekspertene er viktige og de har makt, men hvordan vet vi at det er riktig det de gjør? Et seminar bygget rundt boken The accountability of expertise.

24 jan.
15:00, Domus Biblitoheca

I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?

 

Tidligere arrangementer

Her finner du alle tidligere arrangementer 

Temaer

Åpne arrangementer hos våre partnere

Innspill til Partnerforum

Har du tilbakemeldinger, innspill til arrangementer eller annet? Send oss en e-post. Vi  behandler henvendelsen anonymt.

Arrangementene i Partnerforum er basert på ønsker fra våre partnere og arrangementsdeltakere. Har du forslag til tema for våre arrangementer?

Send inn tema