English version of this page

Nytt forskningsprosjekt på RITMO

Alejandro Blenkmann har blitt tildelt  12 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å forske på hvordan hjernen forutsier hendelser.

Bildet kan inneholde: hode, hvit, organ, menneskekroppen, kjeve.
Foto: Colourbox.com

Rett før jul kom den gledelige nyheten om at RITMO-forsker Alejandro Blenkmann ble innvilget støtte til sitt prosjekt, Neurophysiological Mechanisms of Human Auditory Predictions: From population- to single neuron recordings. Prosjektet er finansiert av NFRs program «Forskerprosjekt for fornyelse». I tillegg til Blenkmann, vil prosjektet ansette én Ph.D. og én postdoktor.

Evnen til å forutsi kommende hendelser er sentral for menneskers Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, kinn.evne til fleksibel målrettet atferd, men de underliggende mekanismene er lite kjent. Målet med prosjektet er å avdekke det nevrofysiologiske grunnlaget for auditiv prediktiv koding i menneskehjernen.

Dette vil ha stor betydning for vår forståelse av hvordan menneskehjernen forutsier hendelser, en prosess som er grunnleggende for normal atferd og ofte er forstyrret i nevropsykiatriske lidelser.

Prosjektet vil benytte og videreutvikle banebrytende metoder. I tillegg til avanserte teknikker for dataanalyse og nøye utformede kognitive eksperimenter, vil prosjektet bruke intrakraniell EEG, blant annet for registering av elektrisk aktivitet fra enkelt-nevroner i hjernen. Registering fra individuelle nerveceller mens forsøkspersoner gjør kognitive oppgaver har ikke tidligere vært utført i Norge.

Prosjektet inngår i RITMOs Front Neurolab/Structure and cognition cluster’s forskningsprogram som omhandler bruk av intrakraniell EEG til å studere det nevrale grunnlaget for kognisjon hos mennesker. Programmet springer ut fra et mangeårig samarbeid med kollegaer ved Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet OUS; Robert T. Knight's lab ved Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, UC Berkeley, USA; og kollegaer ved National University of La Plata i Argentina. Prosjektet er blitt mulig fordi vi for noen få år siden fikk de første store tildelingene til studier av kognisjon og infrastruktur for å bygge opp nødvendig teknologi for å gjøre intrakraniell human EEG i Norge. Laboratoriet er den første i sitt slag i Skandinavia og det er gledelig at en av våre forskere nå får en stor tildeling til denne forskningen. Tildelingen er en milepæl fordi den gjør det mulig å «lytte» til én og én nervecelle i menneskehjernen, noe som så langt kun har vært gjort i dyrelaboratorier i Norge.

Blenkmann tok doktorgraden sin ved National University of La Plata i Argentina. Han har siden 2015 vært ansatt som postdoktor og forsker ved Front Neurolab, Psykologisk Institutt og RITMO ved UiO.

Les prosjektbeskrivelsen (på engelsk)

Publisert 14. jan. 2021 14:55 - Sist endret 3. sep. 2021 09:03