English version of this page

FRONT neurolab

Front Neurolab står det. Bokstaven o er byttet ut med en hjerne. Logo.

Om gruppen

Forskningsgruppen FRONT ledes av førsteamanuensis og Dr. psychol Anne-Kristin Solbakk og førsteamanuensis og Dr. psychol Tor Endestad.

Ellers består gruppen av postdoktorer og vitenskapelige assistenter med faglig kompetanse innenfor kognitiv- og klinisk nevropsykologi/nevrovitenskap og kognitiv/biologisk ingeniørvitenskap.

Gruppen samarbeider med norske og utenlandske sykehus og universiteter. Vårt nåværende prosjekt er et samarbeid mellom Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Berkeley, USA, og Universitetssykehuset i Lübeck, Tyskland.

Mekanismer for kognitiv kontroll i menneskehjernen

Forskningsprosjektet handler om å undersøke hvordan hjernen arbeider når en må styre oppmerksomheten og reaksjoner hurtig og presist, som ofte er nødvendig i dagliglivet og jobb. Prosjektet fokuserer spesielt på hvordan hjernens fremre deler, pannelappene, kommuniserer og samarbeider med de bakre delene av hjernen, særlig isselappene. Både panne- og isselappene spiller en viktig rolle for kontroll av tenkning og atferd. Vi håper også at prosjektet skal gi økt kunnskap om endringer i tenkning og atferd som kan oppstå etter skade eller sykdom i ulike deler av panne- og isselappene. Et annet formål er å utvikle metoder som kan bidra til mer nøyaktig kartlegging av slike endringer. Dette kan bidra til mer målrettet behandling av pasienter med nevrologisk skade eller sykdom. For å kunne si noe om hjernens fungering hos pasienter må man sammenligne dem med friske kontroller.

Informasjon og påmelding

For mer informasjon om prosjektet kan du klikke på "Informasjon og samtykke" nedenfor. For å melde deg på som frisk kontroll kan du klikke på "Påmelding" under. For å stille spørsmål om prosjektet send e-post til frontneuro-lab-request@ritmo.uio.no

Publisert 1. juni 2016 12:36 - Sist endret 3. juni 2022 13:40