Grupper

fourMs. Music, Mind, Motion, Machines. It says with letters. Illustration.

fourMs er en verdensledende forskningsinfrastruktur for studier av mennskelig bevegelse i et omsluttende multimedia-oppsett. Den brukes primært til å studere musikkrelaterte kroppsbevegelser, musikkutøving og musikkpsykologi. I senere tid har den også blitt brukt til studier i lingvistikk, dans, sport og velvære.