Grupper

fourMs. Music, Mind, Motion, Machines. It says with letters. Illustration.

fourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fra 2018 har aktivitetene til fourMs fortsatt innenfor RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.