RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

RITMO skal utvide forståelsen av rytme som en grunnleggende menneskelig egenskap.

Arrangementer

RITMO er et samarbeid mellom

UiO. Institutt for musikkvitenskap. Det humanistiske fakultet. Det står det. Logo.

UiO. Institutt for informatikk. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det står det. Logo.

UiO. Psykologisk institutt. Det samfunnvitenskapelige fakultet. Det står det. Logo.

Et senter for fremragende forskning i Norge

SFF. Senter for fremragende forskning i Norge. Norges forskningsråd. Det står det med bokstaver. Logo.

Rytme, tid og bevegelse

RITMOs tverrfaglige forskning kombinerer metoder fra musikkvitenskap, psykologi og informatikk for å studere rytme som en grunnleggende egenskap i menneskelig kognisjon, oppførsel og kultur.

Årsrapport

Nyheter