English version of this page

Forskning

Interaksjon og emosjon

Ansikt som smiler. Formet av en sirkel, to prikker og to streker i orange, mørke- og lyseblå. Emblem.

Vi ønsker å forstå hvorfor musikk beveger og beveger oss og hvordan rytme kan bidra til synkronisering og samhandling.

Struktur og estetikk

Inni en stor orange sirkel er det fire prikker og fire streker i ulik lengde. Emblem.

Vi undersøker strukturelle og estetiske aspekter ved musikalsk rytme og hvordan disse henger sammen med våre perseptuelle, kognitive og motoriske mekanismer.

Interaksjon og robotikk

Inni en orange sirkel er det et blått robothode. Emblem.

Vi undersøker aspekter ved rytme og bevegelse gjennom robotikk og teknologi.

 

Struktur og kognisjon

Inne i en orange sirkel er er det prikker i ulike farger, og noen andre former. Emblem.

Vi forsøker å øke vår forståelse av hvordan rytme og tidssans er konstruert i den menneskelige bevissthet.

Forskningslaboratorier

  • fourMs er en verdensledende forskningsinfrastruktur for studier av mennskelig bevegelse i et omsluttende multimedia-oppsett. Den brukes primært til å studere musikkrelaterte kroppsbevegelser, musikkutøving og musikkpsykologi.
  • FRONT neurolab samarbeider med norske og utenlandske sykehus og universiteter, og består av ansatte med faglig kompetanse innenfor kognitiv og klinisk nevropsykologi og -vitenskap, og kognitiv og biologisk ingeniørvitenskap.
  • Robotikk og intelligente systemer (ROBIN) ønsker å bidra til utvikling av intelligente systemer, både på et grunnforskningsnivå der maskinlæring og evolusjonære algoritmer er sentrale begreper, og på et applikasjonsnivå der teorier blir prøvd ut i praksis.

Nettverk