English version of this page

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

  • Forskningsrådgjevar
    Avdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
    Fakultet: Det humanistiske fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 26. august 2019