English version of this page

Ledige stillinger

Alle RITMOs forskere er samlokalisert og jobber i en unik tverrfaglig sammensetning. Verdensledende forskere i musikkvitenskap, psykologi og informatikk arbeider sammen. 

Forskerne har tilgang til toppmoderne lokaler og utstyr for lyd- og videoopptak, motion capture, sporing av øyebevegelser, fysiologiske målinger, diverse typer hjernescanning (EEG, MRI), rask prototypeutvikling og robotikk-laboratorier.

 

Søkt stilling på RITMO?

Informasjon om pågående tilsettingssaker er tilgjengelig for offentligheten.

Tidligere tilsettingssaker (engelsk):

Vitenskapelige stillinger

Ingen ledige stillinger.

Teknisk-administrative stillinger

Ingen ledige stillinger.