English version of this page

Ledige stillinger

Alle RITMOs forskere er samlokalisert og jobber i en unik tverrfaglig sammensetning. Verdensledende forskere i musikkvitenskap, psykologi og informatikk arbeider sammen.

Forskerne har tilgang til toppmoderne lokaler og utstyr for lyd- og videoopptak, motion capture, blikksporing, fysiologiske målinger, diverse typer hjernescanning (EEG, MRI), rask prototypeutvikling og robotikk-laboratorier.

Søkt stilling på RITMO?

Informasjon om pågående og tidligere tilsettingssaker er tilgjengelig for offentligheten (engelsk).

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

Forskningsrådgjevar

Institutt for musikkvitskap med arbeidsplass og oppgåver knytt til RITMO.

Søknadsfrist: 24. mars 2022

Administrativ leder/koordinator for RITMO

Institutt for musikkvitskap med arbeidsplass og oppgåver knytt til RITMO.

Søknadsfrist: 29. mars 2022