English version of this page

Organisasjon

Forskningsorganisasjon

RITMOs forskere er sortert i fire hovedgrupperinger.

Innen disse grupperingene fins det tverrfaglige forskningsgrupper som forsker på ulike aspekter ved rytme.

Ledelsen ved RITMO

RITMOs styre

Mathilde Skoie, styreleder.
Forskningsdekan, Det humanistiske fakultet

 

Peter Edwards
Instituttleder - Institutt for musikkvitenskap

 

Ellen Munthe-Kaas
Instituttleder - Institutt for informatikk

 

Bjørn Lau
Bjørn Lau
Instituttleder - Psykologisk institutt

 

Vitenskapelig rådgivende utvalg

Medlemmene av RITMOS vitenskapelig rådgivende utvalg er anerkjente forskere innen deres respektive felter.