English version of this page

UiO som arbeidsplass

Et ledende breddeuniversitet

Velkomstseremoni for nye studenter. Foto: UiO/Jarli&Jordan

UiO har i over 200 år undersøkt, utfordret og formet det norske samfunnet. Vi er landets høyest rangerte institusjon for forskning og utdanning, og i toppen i Europa. Vår virksomhet kjennetegnes av høy etisk standard, kvalitet og vilje til å ta dristige og nyskapende valg. 30 000 studenter og 8000 ansatte utgjør et åpent og inkluderende fellesskap. Sammen forvalter vi arven, former samtiden og arbeider langsiktig. Verden står overfor en rekke utfordringer som krever samarbeid på tvers av fag, institusjoner og nasjonale grenser. Fremst blant disse er klimakrisen, der UiO skal ta ansvar og bidra til en bærekraftig utvikling gjennom vårt samfunnsoppdrag: å utdanne høyt kvalifiserte studenter, drive langsiktig forskning og arbeide for at kunnskap tas i bruk. Les vår strategi fram mot 2030.

Fem gode grunner til å jobbe ved UiO

  1. Du bidrar til økt kunnskap og bedre forståelse av noen av de største utfordringene samfunnet står overfor. 
    Slik jobber UiO for klima og bærekraft.
  2. Du blir en del av åpent, trivelig og internasjonalt arbeidsmiljø med gode muligheter for nye impulser, faglige utfordringer og videreutvikling.
  3. Du arbeider i en organisasjon som er en pillar i det norske samfunnet og som er ledende i Europa på flere områder.
    Dette er våre toppforskningsområder.
  4. Du jobber et sted med mange flotte tilbud til ansatte, for eksempel treningstilbud i arbeidstiden, ypperlige fasiliteter, faglige og kulturelle arrangementer.
  5. Du får være en del av et nyskapende og innovativt miljø som vil spille en avgjørende rolle for utvikling av nye, grønne næringer i fremtidens Norge.

Et forskningsintensivt universitet

UiO er et forskningsintensivt universitet innen et bredt spekter av vitenskapelige felt. Vi ser på bredden vår som en viktig strategisk styrke. UiO tilbyr forskningsbasert utdanning og tiltrekker seg høyt kvalifiserte studenter og forskere fra hele verden. Les om aktuelle forskningssaker og bli kjent med forskere som står bak dem. Skaff deg også en oversikt over forskningsstøtten som UiO tilbyr.

Forskerspire?

UiO tilbyr stipendiater og postdoktorer gode muligheter for kvalifisering i fremragende forskningsmiljø. Les mer om forskerutdanning og -karriere.

Forskere kommer fra hele verden for å forske på kunstig intelligens innen radiologiske undersøkelser. Foto: Ola Sæther

Internasjonal rekruttering

Søker fra utlandet? ISMO bistår deg praktisk.
Foto: Yngve Vogt

UiO fokuserer spesielt på å legge til rette for internasjonal rekruttering.

International Staff Mobility Office (ISMO) er UiOs spesialistenhet for forskermobilitet som rådgir, veileder og tilrettelegger for internasjonale ansatte, ph.d.-kandidater og gjesteforskere i forbindelse med opphold hos våre enheter.