Mari Romarheim Haugen

Bilde av Mari Romarheim Haugen
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo

Bakgrunn

Faglige interesser

  • Musikkognisjon
  • Musikk og bevegelse
  • Musikk og dans
  • Bevegelsesanalyse
  • Rytmepersepsjon
  • Mikrotiming
  • Implisitt læring

Undervisning

 

Emneord: Musikkognisjon, Musikk og bevegelse, Motion Capture, Motion Analysis, Rhythm and groove
Publisert 4. apr. 2013 10:28 - Sist endret 21. okt. 2021 11:52