MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i masteroppgaveskriving. Undervisningen dekker sentrale temaer som utforming av problemstilling, teori- og metodeforståelse, litteratursøk, godt språk, referanseteknikker, m.m.

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i musikk, og tas i 2. semester av studiet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til masteroppgavens sentrale deler og dens oppbygning.
  • kunne utarbeide planer for et mindre forskningsarbeid.
  • ha fått øvelse i muntlig og skriftlig presentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (nedlagt)

Undervisning

  • 6 dobbelttimer forelesninger
  • 8 dobbelttimer seminarundervisning

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 øvingsoppgaver

Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig de to neste gangene emnet blir gitt. All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

  • Et innledningskapittel på minimum 5 sider à ca. 2.300 tegn, mellomrom ikke medregnet, til egen masteroppgave skal leveres til gitt frist
  • Studenter som skriver masteroppgave på 30 poeng kan istedenfor velge å skrive en prosjektbeskrivelse (samme lengde).

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

English for Nordic Music study option