MUS1200 – Musikkbasis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i basiskunnskaper og basisferdigheter i musikkfaget. Undervisningen omfatter generell musikkteori, lydteori, opptaksteknikk, lytting og gehør, noteferdigheter.

 

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i første semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

  • ha basiskunnskaper i musikkteori, lydteori og om sansing av lyd.
  • ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i lytting, gehør, notelesing og opptaksteknikk.
  • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av programvare for noteskriving, lydanalyse, samt opptak og behandling av lyd og MIDI.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av:

11 dobbelttimer og 8 enkelttimer med forelesninger

12 enkelttimer gruppeundervisning i hørelære

4 enkelttimer gruppeundervisning i DAW og MIDI

2 enkelttimer gruppeundervisning i lydredigering og spektrogram

2 enkelttimer gruppeundervisning i konsertlyd

For å kunne gå opp til eksamen, må følgende kvalifikasjonskrav bestås:

Hørelære: To skriftlige oppgaver må innleveres til fastsatt frist og godkjennes av faglærer. I tillegg må studentene vise at de behersker bestemte muntlige/praktiske øvelser.

1 innlevering i noteskriving må godkjennes av faglærer

1 innlevering i lydredigering/spektrogram må godkjennes av faglærer

1 innlevering i DAW og MIDI må godkjennes av faglærer.

Det kreves minst 80% frammøte.

Eksamen

En to-timers skoleeksamen med flervalgsoppgaver. Alle skal opp til eksamen uavhengig av om man har fått fritak for deler av undervisningen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk