Seyed Mojtaba Karbasi

Bilde av Seyed Mojtaba Karbasi
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsv. 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Besøk den engelske siden for mer informasjon.

Emneord: Robotikk, Rytmiske Bevegelser, Kunstig Intelligens, Maskinlæring, Motorisk Kontroll

Publikasjoner

  • Karbasi, Seyed Mojtaba; Haug, Halvor Sogn; Kvalsund, Mia-Katrin; Krzyzaniak, Michael Joseph & Tørresen, Jim (2021). A Generative Model for Creating Musical Rhythms with Deep Reinforcement Learning. I Gioti, Artemi-Maria (Red.), The Proceedings of 2nd Conference on AI Music Creativity. 2nd Conference on AI Music Creativity. ISSN 978-3-200-08272-4.
  • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes. I Zhang, Dan (Red.), 2021 7th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE). IEEE. ISSN 978-0-7381-3205-1. s. 54–58. doi: 10.1109/ICMRE51691.2021.9384843. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Karbasi, Seyed Mojtaba (2021). Creativity, Fun, and Intrinsic Motivation.
  • Karbasi, Seyed Mojtaba; Haug, Halvor Sogn; Kvalsund, Mia-Katrin; Krzyzaniak, Michael Joseph & Tørresen, Jim (2021). A Generative Model for Creating Musical Rhythms with Deep Reinforcement Learning.
  • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2019 14:14 - Sist endret 14. mars 2022 10:54