English version of this page

Musikalsk menneske-maskin-interaksjon

Prosjektet utforsker rytme og bevegelse ved å designe og konstruere grensesnitt for musikalsk menneske-maskin-interaksjon.

Stipendiatene Qichao Lan, Tejaswinee Kelkar og Cagri Erdem øver med forskjellige nye instrumenter for musikalsk ekspressivitet før en konsert på MusicLab.

Stipendiatene Qichao Lan, Tejaswinee Kelkar og Cagri Erdem øver med forskjellige nye instrumenter for musikalsk ekspressivitet før en konsert på MusicLab.

Forskningsspørsmål

  • Hva slags sensorer kan brukes i musikalsk menneske-maskin-interaksjon?
  • Hvordan kan man designe gode koblinger mellom handling og lyd?
  • Hva er forskjellene mellom akustisk og elektroakustisk lydproduksjon?

Kjerneaktiviteten i dette prosjektet er å utforske rytme og bevegelse ved å designe og konstruere grensesnitt for musikalsk menneske-maskin-interaksjon. Dette inkluderer studier og design av både akustiske instrumenter og digital systemer. Vi er særlig interessert i elektroakustiske instrumenter, og her utforsker vi hvordan kompleks menneskelig bevegelse fungerer i både utøving og sansning av musikk.

Metode

Vi bruker mange forskjellige metoder, inklusive teoriutvikling, empiriske studier med bevegelsessporing og fysiologiske målinger, prototyping, og forskjellige former for iterativ og kreativ design.

En slik form for analyse-ved-syntese hjelper oss med å forstå rytmiske fenomener, og leder til forskjellige typer kunstneriske og kreative resultater.

    Publisert 4. apr. 2020 17:11 - Sist endret 7. mars 2022 12:05