Deltakere i Det nevrale grunnlaget for å forutse hendelser i nær tid