English version of this page

Synkronisert robotikk

Prosjektet skal utvikle kollektiv robotikk gjennom sanntidssynkronisering av dynamiske systemer.

To attraktorer i lilla og rødt på blå bakgrunn. Illustrasjon.

Dynamiske systemer innretter seg ofte i sykluser, men disse kan fortsatt være svært komplekse. Foto: Lorenz attractor, Wikimedia Commons CC 4.0

Om prosjektet

Både i mennesker og mange andre virveldyr finner vi sentrale mønstergeneratorer (CPG-er) som genererer bevegelsesmønstre. Disse nettverkene kan synkronisere seg med rytmer og tilpasse seg sosiale forhold. Mekanismene bak dette er imidlertid ikke godt kjent. 

Prosjektet «COllective ROBOtics through Real-time Entrainment of Evolved dynamical Systems» (COROBOREES) bruker evolusjonære metoder for å skape komplekse og ikke-lineære dynamiske systemer som muliggjør fleksibilitet, samtidig som de beholder stabilitet. Disse blir brukt som sentrale mønstergeneratorer med justerbar sosial reaksjon hos roboter med bein.

Mål

Gjennom bruk av denne generative tilnærmingen, i både simulerte roboter og robotprototyper, vil prosjektet undersøke:

  • Minimumskrav til rytmisk synkronisering 
  • Hvordan kompleksitet i rytme påvirker synkronisering
  • Hvilke betingelser som finnes for synkronisering mellom flere agenter

Resultatene fra prosjektet vil også være med på å forbedre adaptiv bevegelse i roboter, og i tillegg bidra som en testplattform for kontrollerte studier av kollektiv atferd.

Varighet

01.09.21 - 31.08.23


EU-flagget.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie avtale nr.101030688.

Publisert 15. des. 2021 09:11 - Sist endret 15. des. 2021 09:11