English version of this page

Ytelse og bevissthet i musikkopplevelsen

Musikk engasjerer både kropp og sinn. Hvordan virker ytelse og bevissthet inn på dette engasjementet?

Trommer, og hender som holder trommestikker.

Ytelse og nytelse i musikkopplevelsen

Musikkopplevelse medfører ofte inntrykk av affekt og nytelse, men er også ofte blandet med inntrykk av lydproduserende og lydakkompagnerende kroppsbevegelser.

Dette prosjektet tar sikte på å styrke vår forståelse av den fysiske og mentale ytelsen, samt bevisstheten, som inngår i produksjonen og sansingen av musikkrelatert lyd og andre musikkrelaterte multimodale fenomener.

Bearbeide kroppsbevegelsesdata

For å utvikle vår forståelse av disse fenomenene, vil vi i dette prosjektet registrere kroppsbevegelsesdata fra utøvere og lyttere. Ved hjelp av tilgjengelig avansert teknologi, vil vi registrere data både i hverdagslige og mer eksperimentelle situasjoner. Ved etterfølgende behandling av de registrerte dataene håper vi å kartlegge og dokumentere ytelsen og bevisstheten som er involvert i både produksjonen og sansingen av musikk.

Endelig mål

I tillegg til å bidra til vår grunnleggende forståelse av musikk, vil dette prosjektet gi nyttig innsikt i ulike musikalske ferdigheter. Forskningsfunnene vil kunne brukes innen musikalsk kreativitet så vel som i musikkutdanning.

   

  Publisert 20. mars 2020 10:58 - Sist endret 29. juni 2022 10:36

  Kontakt

  Professor Rolf Inge Godøy og Professor Bruno Laeng

  Prosjektledere

  Prosjektets varighet

  01.01.2018 - 31.12.2022

  Finansiering