English version of this page

Kildebruk og referanser

For å skrive en god akademisk oppgave, er det viktig at du bruker kilder på riktig måte. Dersom du bruker andres materiale i din egen oppgave uten å opplyse om det, kan det bli regnet som fusk eller forsøk på fusk.

Hovedregler

  • Oppgaven din skal være ditt eget, selvstendige arbeid, og et resultat av egen læring og arbeidsinnsats.
  • Du kan bruke andres arbeid og materiale som
    • kilde til informasjon om temaet ditt.
    • kilde for å støtte og illustrere resonnementene dine.
  • Kilder kan være opplysninger, resonnementer og argumenter fra litteratur, pensum, forelesningsnotater, nettsider, andre studenter sine svar eller egne tidligere leverte svar.
  • Du skal oppgi alle kildene du benytter i oppgaven både i selve teksten og i en tilhørende litteraturliste. Dette gjelder også når du refererer til ditt eget tidligere arbeid.

Akademisk redelighet

Faglige argumenter og påstander skal være etterprøvbare og kritiserbare. Gjennom riktig kildebruk og referanser viser du hva du har lest og bygger din kunnskap på.

Fusk

Det kan bli regnet som fusk eller forsøk på fusk å bruke andres materiale i oppgaven din uten å opplyse om det. Det kan også bli regnet som fusk eller forsøk på fusk å bruke eget tidligere arbeid uten å opplyse om det. Fusk kan ha alvorlige konsekvenser for deg som student.

Slik bruker du kilder og referanser

Spørsmål?

Kontakt faglæreren på emnet ditt for hjelp.

Du kan også kontakte fagansvarlig bibliotekar på biblioteket for informasjon om og hjelp til kildehåndtering og referering.

 

Publisert 11. nov. 2015 12:48 - Sist endret 16. juni 2021 18:59