English version of this page

Obligatoriske oppgaver på Matematisk institutt

Det kan forekomme endringer i obligatorisk aktivitet som følger av korona-situasjonen. Følg med på semestersiden for informasjon om dine emner, eller ta kontakt med studieadministrasjonen ved Matematisk institutt ved spørsmål.

Se generell informasjon fra UiO om obligatoriske aktiviteter.

Oppdatert etter vedtak i studieutvalget 17. november 2021.

Obligatoriske oppgaver

For at du skal kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne, må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent. Du har ett forsøk på å få en oppgave godkjent. Obligatoriske oppgaver teller ikke med under sensuren i emnet. Du plikter som student å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk- og referanser.

Publisering av oppgaven

 • Obligatoriske oppgaver blir vanligvis lagt ut på semestersiden til emnet minst 2 uker før innleveringsfristen.

Samarbeid og bruk av hjelpemidler

 • Det er tillatt å bruke alle hjelpemidler.
 • Det er lov å samarbeide, men du skal selv ha formulert og skrevet den besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av stoffet.
 • Samarbeider du tett med noen skal du oppgi hvem du har samarbeidet med på forsiden av besvarelsen.
 • Du kan bli bedt om å redegjøre muntlig for innholdet i din besvarelse.

Innlevering

 • Besvarelsen skal leveres inn elektronisk i Canvas (Devilry for MAT-IN1105).
 • Du har ett forsøk på å få en oppgave godkjent.
 • Besvarelsen skal inneholde emnekode og oblignummer på forsiden. 
 • Innleveringsfristen er normalt kl. 14.30 på en torsdag.
 • Besvarelsen må leveres innen tidsfristen som er oppgitt i oppgaveteksten. Innleveringsfristen er absolutt og besvarelsen tas ikke imot etter fristen uten innvilget utsettelse.
 • Besvarelsen skal leveres som én PDF-fil i korrekt innleveringsmappe. Filen må være lesbar og scannede ark må ha normalt god oppløsning. Innleveringer som ikke oppfyller disse kravene vil normalt ikke bli rettet.
 • Etter opplastning må du påse at besvarelsen din lar seg åpne i Canvas. Dersom den ikke lar seg åpne må du laste opp på nytt eller kontakte studieadministrasjonen før innleveringsfristen går ut.
 • Du kan laste opp nye versjoner av besvarelsen din så mange ganger du vil frem til innleveringsfristen utløper, men det er kun siste versjon som rettes.

Utsettelse

 • For å søke om utsettelse på en obligatorisk oppgave ved Matematisk institutt må du kontakte studieadministrasjonen på studieinfo@math.uio.no. Vitenskapelig ansatte kan ikke innvilge utsettelser.
 • Kun søknader som er sendt inn til studieadministrasjonen senest samme dag som innleveringsfristen vil bli vurdert.
 • Ved udokumenterte årsaker kan du benytte egenmelding for å få innvilget fire kalenderdager utsettelse på en obligatorisk oppgave.
 • Ved dokumenterte årsaker kan du søke om inntil én uke utsettelse totalt på en obligatorisk oppgave på bakgrunn av gyldig dokumentasjon.
 • Legeattester og lignende dokumentasjon skal leveres inn via dette nettskjemaet. Merk at for at dokumentasjonen skal være gyldig må den stadfeste perioden med nedsatt arbeidskapasitet ved datoer, samt oppgi i hvor stor grad (i prosent) du har nedsatt arbeidskapasitet utover det som er ansett som normalt for deg.
 • Hvis du grunnet langvarig alvorlig sykdom ikke har mulighet til å levere en obligatorisk oppgave kan du i særskilte tilfeller etter nærmere vurdering av saken få fritak for én obligatorisk oppgave per semester. For en vurdering av dette må du ta kontakt med studieadministrasjonen minst én uke før fristen for oppgaven.
 • Har du varig redusert studieevne vil dette alene normalt ikke gi utsettelse på en obligatorisk oppgave ettersom man må søke om tilrettelegging i studiet for varige tilpasninger.

Tilbakemelding på oppgaven

 • Du får tilbakemelding på besvarelsen din i Canvas (Devilry for MAT-IN1105) senest én uke etter innleveringsfristen.
 • I tvilstilfeller er det faglærer som er ansvarlig for å gjøre en endelig vurderingen av besvarelsen.
 • Dersom det går mer enn én uke etter innleveringsfristen uten at du har fått tilbakemelding, må du snarest ta kontakt med studieadministrasjonen for emner på 1000-nivå og faglærer for emner på 2000-nivå og høyere.

Obligatoriske oppgaver godkjent fra før

 • Dersom alle obligatoriske oppgaver i et emne er bestått i ett og samme semester er disse gyldige i totalt 10 semester, inkludert semesteret hvor de først ble godkjent.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre er registrert i Studentweb under fanen Resultater. Eksempel på godkjente obliger i MAT1110, MAT1120 og STK1110 vår/høst 2015.
 • Du er selv ansvarlig for å sjekke at du er registrert med godkjente obligatoriske oppgaver dersom du ønsker å ta et emne på nytt uten å levere obligene på nytt.
 • Har du spørsmål rundt dette, kontakt studieadministrasjonen før fristen inneværende semester for innlevering av første obligatoriske oppgave.
 • Hvis du har levert og fått godkjent obligatoriske oppgaver et tidligere semester uten å ha tatt eksamen i emnet, kan du bli bedt om å vise frem skjermbilde av de godkjente oppgavene til studieadministrasjonen for registrering.
 • Du må møte til eventuell midtveiseksamen og avsluttende eksamen selv om du har godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre.
 • Gyldige obligatoriske oppgaver følger emnekoden til emnet de er bestått i. Dersom man har gyldige obliger i et emne som er klonet mellom to studienivå, men ønsker å ta emnet på et annet nivå enn det man har gyldige obliger for, må man bestå obligene på nytt for emnekoden på korrekt nivå.

 

Kontakt studieadminstrasjonen ved Matematisk institutt

Publisert 29. juni 2015 11:51 - Sist endret 18. jan. 2022 14:02