English version of this page

Obligatoriske oppgaver på Matematisk institutt

Det kan forekomme endringer i obligatorisk aktivitet som følger av korona-situasjonen. Følg med på semestersiden for informasjon om dine emner, eller ta kontakt med studieadministrasjonen ved Matematisk institutt ved spørsmål.

Se generell informasjon fra UiO om obligatoriske aktiviteter.

Oppdatert 14. oktober 2021.

Obligatoriske oppgaver

For at du skal kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne, må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent. Obligatoriske oppgaver teller ikke med under sensuren i emnet. Du plikter som student å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk- og referanser.

Publisering av oppgaven

 • Obligatoriske oppgaver blir vanligvis lagt ut på semestersiden til emnet minst 2 uker før innleveringsfristen.

Samarbeid og bruk av hjelpemidler

 • Det er tillatt å bruke alle hjelpemidler.
 • Det er lov å samarbeide, men du skal selv ha formulert og skrevet den besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av stoffet.
 • Du kan bli bedt om å redegjøre muntlig for innholdet i din besvarelse.

Innlevering

 • Besvarelsen skal leveres inn elektronisk i Canvas (Devilry for MAT-IN1105).
 • Besvarelsen må leveres innen tidsfristen som er oppgitt i oppgaveteksten. Innleveringsfristen er absolutt og besvarelsen tas ikke imot senere med mindre annet er avtalt med studieadministrasjonen på forhånd.
 • Besvarelsen skal leveres som én PDF-fil. Filen må være lesbar og scannede ark må ha normalt god oppløsning. Innleveringer som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli rettet.
 • Etter opplastning må du påse at besvarelsen din lar seg åpne i Canvas. Dersom den ikke lar seg åpne må du laste opp på nytt eller kontakte studieadministrasjonen før innleveringsfristen.
 • Besvarelsen skal inneholde emne og oblignummer i overskrift. 
 • Innleveringsfristen er som regel kl. 14.30 på en torsdag.

Utsettelse

 • Du kan søke om inntil én ukes utsettelse på en obligatorisk oppgave.
 • Kun søknader som er sendt inn til studieadministrasjonen i forkant av innleveringsfristen vil bli vurdert. Undervisere kan ikke innvilge utsettelser.
 • Legeattest eller annen dokumentasjon må følge søknaden. Ved sykdom skal legeattesten stadfeste sykdomsperiode ved datoer og oppgi i hvor stor grad (i prosent) du har vært/er syk.
 • NB! Frem til 31.12.2021 teller egenmelding som dokumentasjon for obligutsettelser ved Matematisk institutt. Se Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved MN-fakultetet for informasjon om hva som regnes som gyldig fravær.
 • Hvis du grunnet langvarig alvorlig sykdom ikke har mulighet til å levere en obligatorisk oppgave kan du i særskilte tilfeller etter nærmere vurdering av saken få fritak for én obligatorisk oppgave. For en vurdering av dette må du ta kontakt minst én uke før fristen for oppgaven.
 • Har du varig redusert studieevne vil dette normalt ikke gi utsettelse på en obligatorisk oppgave ettersom man må søke om tilrettelegging i studiet for varige tilpasninger.

Tilbakemelding på oppgaven

 • Hvorvidt den obligatoriske besvarelsen din er godkjent eller ikke er synlig i Canvas (Devilry for MAT-IN1105) senest én uke etter innleveringsfristen.
 • Dersom besvarelsen din ikke blir godkjent, men du har vist et reelt forøk på å løse oppgaven vil du få anledning til å levere et nytt forsøk på oppgaven innen en ny frist. Ny frist er vanligvis to uker etter ordinær innleveringsfrist.
 • I tvilstilfeller er det faglærer som tar den endelige vurdering av om et forsøk skal betraktes som reelt eller ikke.
 • Det gis ikke ytterligere forsøk dersom besvarelsen fremdeles ikke er godkjent etter andre gangs innlevering.
 • Du er selv ansvarlig for å undersøke om besvarelsen din er godkjent, ikke godkjent med mulighet for nytt forsøk, eller ikke godkjent uten mulighet for nytt forsøk.
 • Dersom det er går mer enn én uke fra innleveringsfrist til resultatet er synlig, må du ta kontakt med studieadministrasjonen for emner på 1000-nivå og faglærer for emner på 2000-nivå og høyere.

Obligatoriske oppgaver godkjent fra før

 • Dersom alle obligatoriske oppgaver i et emne er bestått i ett og samme semester er disse gyldige i totalt 10 semester, inkludert semesteret de først ble godkjent.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre er registrert i Studentweb under fanen Resultater. Eksempel på godkjente obliger i MAT1110, MAT1120 og STK1110 vår/høst 2015.
 • Du er selv ansvarlig for å sjekke at du er registrert med godkjente obligatoriske oppgaver dersom du ønsker å ta et emne på nytt uten å levere obligene på nytt.
 • Har du spørsmål rundt dette, kontakt studieadministrasjonen ved Matematisk institutt før fristen inneværende semester for innlevering av første obligatoriske oppgave.
 • Hvis du har levert og fått godkjent obligatoriske oppgaver et tidligere semester uten å ha tatt eksamen i emnet, kan du bli bedt om å vise frem skjermbilde av de godkjente oppgavene til studieadministrasjonen ved Matematisk institutt for registrering.
 • Du må møte til eventuell midtveiseksamen og avsluttende eksamen selv om du har godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre.
 • Obligatoriske oppgaver er kun gyldige for det emnet de er bestått. Dette gjelder også emner som er klonet mellom forskjellige studienivå.
  Det er enkelte unntak for videreførte emner, ta kontakt med studieadministrasjonen før fristen for innlevering av første obligatoriske oppgave hvis dette er relevant for deg.

 

Logg inn i Canvas

Publisert 29. juni 2015 11:51 - Sist endret 14. okt. 2021 11:38