English version of this page

Tilrettelegging og permisjon

Tilrettelegging i studiehverdagen

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere, kan du ha rett på tilrettelegging i studiehverdagen.

Tilrettelagt eksamen

Hvis din funksjonshemming eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om å få tilrettelagt eksamen.

Permisjon

Alle programstudentar kan søke om permisjon. Du kan søke enten generell permisjon utan krav til dokumentasjon eller permisjon på grunnlag av dokumenterte behov.

Utsett studiestart

Dersom du har takka ja til tilbod om opptak på eit studieprogram og ikkje kan starte, kan du søke om utsett studiestart.

Redusert studieprogresjon

Dersom du har særskilde behov og treng å bruke lenger tid på studieprogrammet, kan du søke om redusert studieprogresjon.

Idretts- og kulturutøvere ved MN

Ved MN-fakultetet er det fastsatt egne regler for idretts- og kulturutøvere på toppnivå.

Fysisk tilgjengelighet

Under kartene finner du informasjon om tilgjengelighet i bygget: hvilerom, HC-toalett, parkering.

Kontakt oss

Kontakt studentinfosenteret ved fakultetet ditt dersom du har spørsmål.