English version of this page

Tilrettelegging og permisjon

Tilrettelegging i studiehverdagen

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere, kan du ha rett på tilrettelegging i studiehverdagen.

Tilrettelagt eksamen

Hvis din funksjonshemming eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du få tilrettelagt eksamen.

Søknadsfrist: 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Permisjon og redusert studieprogresjon

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet, eller du kan ha behov for redusert studieprogresjon en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du blir syk.

Fysisk tilgjengelighet

Under kartene finner du informasjon om tilgjengelighet i bygget: hvilerom, HC-toalett, parkering.

Idretts- og kulturutøvere ved MN-fakultetet

Ved MN-fakultetet er det fastsatt egne regler for idretts- og kulturutøvere på toppnivå.

Kontakt oss

Spørsmål om tilrettelegging og permisjon?