English version of this page

Fravær fra obligatorisk aktivitet i emner ved SV-fakultetet

Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær eller få innvilget utsettelse av obligatorisk aktivitet. Av faglige hensyn kan det kreves at du må utføre en annen obligatorisk aktivitet som erstatning for det du har gått glipp av.

Hva regnes som gyldig fravær?

Gyldig fravær eller gyldig grunn til utsettelse av en obligatorisk aktivitet kan bli godkjent på bakgrunn av følgende:

 • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorgsansvar for
 • Fødsel
 • Dødsfall i nær familie
 • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll

Merk at søknadsskjema for fravær fra obligatorisk aktivitet er ment for kortere fravær eller enkeltfravær. Hvis du har en funksjonsnedsettelse, særskilt behov, eller langvarig/kronisk sykdom som påvirker din studiehverdag kan du søke om tilrettelegging.  

Krav til dokumentasjon

 • Fravær fra eller behov for utsettelse av obligatorisk aktivitet må dokumenteres med legeerklæring eller lignende. Dokumentasjon lastes opp i søknadsskjemaet. 

 • Hvis fraværet skyldes eksamen ved Universitetet i Oslo (eks. eksamen samtidig som obligatorisk undervisning), legg ved skjermbilde fra Studentweb som viser eksamensoppmelding som dokumentasjon.

  Dokumentasjonen må:

 • være originaler eller attesterte kopier 
 • bekrefte fravær/sykdom med fra-dato og til-dato

Søknadsfrist

 • Senest tre dager etter fraværsdagen eller innleveringsfrist. 
 • Dersom fristen går ut på en hellig/helgedag, blir den forlenget til neste virkedag.
 • Ved alvorlig sykdom kan det gis dispensasjon fra fristen.

Hvordan søker du?

 • Fyll inn nettskjema og last opp dokumentasjon for alle emner på bachelor- og masternivå ved SV-fakultetet.
 • Hvis fraværet gjelder seminar med obligatorisk aktivitet/oppmøte, må du i tillegg gi beskjed til din seminarleder.

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

  Spørsmål?

  Publisert 24. juni 2016 13:15 - Sist endret 8. nov. 2022 10:17