English version of this page

Fravær fra obligatorisk aktivitet i emner ved SV-fakultetet

I 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter i emner ved SV-fakultetet på grunn av Covid-19-pandemien. 

Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær eller få innvilget utsettelse av obligatorisk aktivitet. Av faglige hensyn kan det kreves at du må utføre en annen obligatorisk aktivitet som erstatning for det du har gått glipp av.

Hva regnes som gyldig fravær?

Gyldig fravær eller gyldig grunn til utsettelse av en obligatorisk aktivitet kan bli godkjent på bakgrunn av følgende:

  • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorgsansvar for.
  • Omsorgsansvar for barn på grunn av koronaviruset. 
  • Karantene eller isolasjon på grunn av koronaviruset. 
  • Fødsel.
  • Dødsfall i nær familie.
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll.

Søknadsfrist

  • Senest tre dager etter fraværsdagen eller innleveringsfrist. 
  • Dersom fristen går ut på en hellig/helgedag, blir den forlenget til neste virkedag.
  • Ved alvorlig sykdom kan det gis dispensasjon fra fristen.

Hvordan søker du?

Fyll inn nettskjema for alle emner på bachelor- og masternivå ved SV-fakultetet:

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Vær oppmerksom på at nettskjemaet ikke er kryptert. Ikke oppgi sensitiv informasjon i nettskjemaet. 

Krav til dokumentasjon

  • Du bruker egenmelding for alle typer obligatorisk aktivitet, uavhengig av fraværsgrunn. 

Spørsmål?

Publisert 24. juni 2016 13:15 - Sist endret 7. aug. 2020 14:17