English version of this page

Fravær fra obligatorisk aktivitet i emner ved SV-fakultetet

Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatorisk aktivitet, kan du søke om å få godkjent gyldig fravær eller få innvilget utsettelse av obligatorisk aktivitet. Av faglige hensyn kan det kreves at du må utføre en annen obligatorisk aktivitet som erstatning for det du har gått glipp av. 

Hva regnes som gyldig fravær?

Det er kun sykdom eller andre tungtveiende grunner som regnes som gyldig fravær eller gyldig grunn til utsettelse av en obligatorisk aktivitet. 

I noen seminarer kan du være fraværende et visst antall ganger uten at du må søke om gyldig fravær. Informasjon om dette finner du på emnesiden.

Krav til dokumentasjon

Fraværet må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon. Hvis fraværet skyldes kolliderende eksamen ved Universitetet i Oslo, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon.

Dokumentasjonen må:

 • være originaler eller attesterte kopier 
 • bekrefte fravær/sykdom med fra-dato og til-dato

Søknadsfrist

 • Senest tre dager etter fraværsdagen eller innleveringsfrist. 
 • Dersom fristen går ut på en hellig/helgedag, blir den forlenget til neste virkedag.
 • Gyldig dokumentasjon må også leveres innen denne fristen. 

Hvordan søker du?

Emner på bachelornivå (1000-3000-nivå)

Du må sende inn nettskjema og nødvendig dokumentasjon.

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Innsending av dokumentasjon:

Du kan:

 • Laste opp dokumentasjon i nettskjemaet.
 • Levere dokumentasjon til SV-info.
 • Sende dokumentasjon per post til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Pb. 1084 Blindern, 0317 Oslo.

Vær oppmerksom på at nettskjemaet ikke er kryptert. Dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon må leveres eller sendes per post.

Dersom du laster opp dokumentasjonen elektronisk, kan originaldokumentasjon bli innkrevd.

Dersom du sender dokumentasjonen per post, er det viktig at det kommer klart frem at dokumentasjonen gjelder fravær fra obligatorisk aktivitet.

Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Hvis dokumentasjonen ikke sendes innen fristen blir søknaden ikke innvilget.

ECON-emner på masternivå (4000-5000-nivå)

Du må sende inn nettskjema og nødvendig dokumentasjon.

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Innsending av dokumentasjon:

Du kan:

 • Laste opp dokumentasjon i nettskjemaet.
 • Levere dokumentasjon til ekspedisjonen i 12. etasje i Eilert Sundts hus. 
 • Sende dokumentasjon per post til: Økonomisk instiutt, Pb. 1095 Blindern, 0317 Oslo.

Vær oppmerksom på at nettskjemaet ikke er kryptert. Dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon må leveres eller sendes per post.

Dersom du laster opp dokumentasjonen elektronisk, kan originaldokumentasjon bli innkrevd.

Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Hvis dokumentasjonen ikke sendes innen fristen blir søknaden ikke innvilget.

  SOS-emner på masternivå (4000-5000-nivå)

  Du må sende inn nettskjema og nødvendig dokumentasjon.

  Søknadsskjema på bokmål

  Søknadsskjema på nynorsk

  Innsending av dokumentasjon:

  Du kan:

  • Laste opp dokumentasjon i nettskjemaet.
  • Levere dokumentasjon til ekspedisjonen i 2. etasje i Harriet Holters hus. 
  • Sende dokumentasjon per post til: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Pb. 1096 Blindern, 0317 Oslo.

  Vær oppmerksom på at nettskjemaet ikke er kryptert. Dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon må leveres eller sendes per post.

  Dersom du laster opp dokumentasjonen elektronisk, kan originaldokumentasjon bli innkrevd.

  Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Hvis dokumentasjonen ikke sendes innen fristen blir søknaden ikke innvilget.

   STV/PECOS-emner på masternivå (4000-5000-nivå)

   Du må sende inn nettskjema og nødvendig dokumentasjon.

   Søknadsskjema på bokmål

   Søknadsskjema på nynorsk

   Innsending av dokumentasjon:

   Du kan:

   • Laste opp dokumentasjon i nettskjemaet.
   • Levere dokumentasjon til ekspedisjonen i 7. etasje i Eilert Sundts hus. 
   • Sende dokumentasjon per post til: Instiutt for statsvitenskap, Pb. 1097 Blindern, 0317 Oslo.

   Vær oppmerksom på at nettskjemaet ikke er kryptert. Dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon må leveres eller sendes per post.

   Dersom du laster opp dokumentasjonen elektronisk, kan originaldokumentasjon bli innkrevd.

   Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Hvis dokumentasjonen ikke sendes innen fristen blir søknaden ikke innvilget.

    Andre masteremner

    Ta kontakt med instituttet som er ansvarlig for emnet, hvis fraværet gjelder masteremner ved følgende institutt:

    Kontakt oss

    • Spørsmål om bacheloremner (1000-3000-nivå): SV-info

    • Spørsmål om masteremner (4000-6000-nivå): Institutt/senter

    Publisert 24. juni 2016 13:15 - Sist endret 12. nov. 2018 11:09