English version of this page

Obligatoriske aktiviteter på SV

Hva er obligatorisk aktivitet?

Obligatorisk aktivitet er et arbeidskrav du må gjennomføre i et emne for å kunne ta eksamen. Det er spesifisert på emnesiden hvis et emne har obligatorisk aktivitet.

Tast inn emnekoden din for å gå til emnesiden:

Retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved SV-fakultetet

  1. Hvis studenten ikke kan gjennomføre obligatorisk aktivitet før eksamen grunnet sykdom eller annen gyldig grunn, kan studenten gis anledning til å avlegge eksamen, men må få godkjent obligatorisk aktivitet innen gitt frist. 
  2. Ved gyldig fravær fra obligatoriske aktiviteter, kan studenten få tilrettelagt undervisning, for eksempel annen obligatorisk aktivitet, fritak fra oppmøte eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.
  3. Hvis du ikke består obligatorisk aktivitet, kan du få et nytt forsøk samme semester. Ikke bestått obligatorisk aktivitet kan påklages. Dette gjelder ikke obligatorisk oppmøte.
  4. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige så lenge emnet gis, dersom ikke annet er presisert på emnesiden. Tast inn emnekoden din i søkefeltet øverst på denne siden for å gå til emnesiden.
  5. På emnesiden skal det spesifiseres hva som er kravet for å få godkjent den obligatoriske aktiviteten. Det skal gis en begrunnet tilbakemelding dersom aktiviteten ikke godkjennes.
  6. Du plikter å gjøre deg kjent med reglene for sitat- og kildebruk, samt reglementet for fusk. Alle obligatoriske oppgaver vil bli sjekket for fusk, plagiat og dårlig sitat- og kildebruk.
  7. Ved mistanke om fusk på obligatorisk aktivitet, innkalles studenten til møte for å kartlegge situasjonen. Saken kan eventuelt gå videre til klagenemda som fusk/forsøk på fusk. 

Forskrift

§ 4.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

§ 2 i Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Publisert 13. aug. 2015 10:00 - Sist endret 13. okt. 2021 12:09