English version of this page

Silurveien 2

Kart - Silurveien 2

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Reise til Silurveien 2

I bygningen

  • Eksamenslokaler
  • Kaffebar der man kan kjøpe enkel mat

Finn riktig inngang til eksamenssalene

Eksamenssalene ligger i 3. og 4. etasje i bygg B, C og D (se bilde under).

  • Sal 3 B: benytt inngang B/C
  • Sal 3 C: benytt enten inngang B/C eller C/D
  • Sal 3 D, sal 4 C eller 4 D: benytt inngang C/D
  • Studenter som har fått innvilget enerom eller skjermede plasser skal sitte i sal 4 C og benytte inngang C/D.
Eksamenslokalene ligger i 3. og 4. etasje i bygg B, C og D.

Toaletter

  • Bruk toalettene i eksamenslokalene i 3. og 4. etasje eller fellestoalettene i 1. etasje mellom bygg B og C.
  • HC-WC finnes i eksamenslokalene i 3. og 4. etasje og i 1. etasje mellom bygg B og C.

Hittegods

Studenter som har glemt igjen noe i Silurveien kan ta kontakt med Vakt- og alarmsentralen.

 

Publisert 20. mai 2016 13:55 - Sist endret 25. nov. 2021 12:39