English version of this page

Silurveien 2

Adresse: Silurveien 2, 0380 Oslo

Kart - Silurveien 2

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Åpningstid kl. 0800-1600 på hverdager. UiOs eksamenslokaler er åpne i eksamenstiden.

Reise til Silurveien 2

Buss, trikk og bane

Parkering
 

I bygningen

  • UiOs lokaler for digital eksamen. 
  • Stasjonære datamaskiner for digitale skoleeksamener.
  • Det blir også avholdt skriftlige skoleeksamener med penn og papir.
  • Kaffebar der man kan kjøpe enkel mat.

Finn riktig inngang til eksamensalene

Eksamenslokalene ligger i 3. og 4. etasje i bygg B, C og D (se bilde under).

  • Sal 3B: benytt inngang B/C
  • Sal 3C: benytt enten inngang B/C eller C/D
  • Sal 3D, sal 4C eller 4D: benytt inngang C/D
  • Studenter som har fått innvilget enerom eller skjermede plasser skal sitte i sal 4C og benytte inngang C/D.
Eksamenslokalene ligger i 3. og 4. etasje i bygg B, C og D.

Toaletter

  • Bruk toalettene i eksamenslokalene i 3. og 4. etasje eller fellestoalettene i 1. etasje mellom bygg B og C.
  • HC-WC finnes i eksamenslokalene i 3. og 4. etasje og i 1. etasje mellom bygg B og C.

Har du mistet eller glemt noe i Silurveien?

Studenter som har glemt igjen noe i Silurveien kan ta kontakt med Vakt- og alarmsentralen.

 

Publisert 20. mai 2016 13:55 - Sist endret 11. mars 2020 11:48