Oppmelding til utsett og ny eksamen ved MN

Studentar ved MN-fakultetet melder seg til utsett og ny eksamen i Studentweb. 

Logg på Studentweb

Dersom du allereie har registert deg for komande semester: 
 • Gå til aktive emne på menylinja.
 • Vel det emnet du ønskjer å ta utsatt / ny eksamen i.
 • Gå vidare frå undervisningsdelen -1. 
 • I eksamensdelen – 2, vel haust-k for haustsemesteret eller vår-k for vårsemesteret i tid og form-lista.
Om du ikkje allereie har registert deg for komande semester, må du først klikke på Start registreringa. Du kjem då til framsida kor du kan melde deg til utsatt / ny eksamen som skildra over.

  Når kan eg melde meg opp?

  • I januar er fristen for oppmelding ca. 1 veke før ny skriftleg eksamen skal haldast, dette vil som oftast vere 5.-10. januar. Januar 2018: 22. og 23. januar.
  • I august er fristen for oppmelding innan første helga i august.
  • Trekkfristen for ny eksamen er den same som oppmeldingsfristen.

  Tid og stad for utsett eksamen

  • For emne som har avsluttande eksamen i desember, blir utsett skriftleg eksamen halden torsdag og fredag (føre- og ettermiddag) veka før undervisinga startar i januar.
  • For emne som har avsluttande eksamen i juni, blir utsett skriftleg eksamen halden torsdag og fredag (føre- og ettermiddag) veka før undervisinga startar i august
  • Du vil kunne sjå kor du skal ha eksamen i Studentweb 4-5 dagar før eksamen skal haldast.

  Spørsmål?

  Kontakt MN-studieinfo

   

  Publisert 3. mai 2016 12:02 - Sist endret 13. des. 2017 08:33