Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Persisk språk - (40PERS)

Om emnegruppen

Det filologiske studiet av persisk språk og kultur har to hovedmål. På den ene side å formidle kjennskap til den klassisk-persiske litteraturen og kulturen, på den andre side å formidle kjennskap til språk og kultur i dagens Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. Persisk (persisk: parsi, arabisk: farsi) utgjør sammen med pashto, balutsji, kurdisk og ossetisk m. fl. foruten døde språk som avestisk, gammelpersisk og middelpersisk, den iranske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Persisk tales av over 50 millioner og er offisielt språk i Iran og administrasjonsspråk i Afghanistan, hvor det kalles dari. Det er morsmål for ca. halvparten av befolkningen i disse to land. Språket inneholder et stort element av arabiske lånord og skrives med modifisert arabisk skrift. Tadsjikisk, det offisielle språket i Tadsjikistan, inneholder et stort antall russiske låneord og skrives med kyrillisk skrift, men er ellers identisk med persisk i Iran og Afghanistan. Persisk har en levende og ubrutt litterær tradisjon som går tilbake til 900-tallet og har status som klassisk kulturspråk i et område som strekker seg fra Bosnia til Bangladesh. Også Europa har mottatt viktige impulser fra den iranske kulturen. Klassiske persiske tekster utgjør derfor en viktig del av pensum det andre året.

En 40-gruppe i persisk språk gir studenten en grunnleggende språkkompetanse. Studenten vil tilegne seg basal muntlig ferdighet, kjenne språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og vil være i stand til å lese enkle tekster ved hjelp av ordbøker. En 40-gruppe i språket er også et godt utgangspunkt for å arbeide videre med språket på egenhånd.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen egner seg for studenter under Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten og Nord-Afrika, Historie, Språk, Religionshistorie, Litteraturhistorie.....