Klassiske språk (bachelor)

Kunnskaper i gresk og latin er nøkkelen for å forstå antikkens tenkning og samfunn. Antikken har inspirert — og inspirerer fortsatt — arkitektur, diktning, film, juss og politikk. Arven fra latin og gresk spiller en sentral rolle i våre moderne språk. På dette studiet kan du studere antikkens språk og lese viktige tekster i original.

Hva kan du jobbe med?

  • kirchhoff-karl-kristian-200x212 Seniorrådgiver 20. mars 2018 17:40

    – At man har mestret noe komplisert betyr at man kan takle andre vanskelige ting. I tillegg har klassiske filologer et sett med referanserammer som få andre har tilgang til, sier Karl Kristian Kirchhoff. Han har master i latin og jobber i Helsedirektoratet.

  • poulsen-aske-damtoft-200x243 Stipendiat 28. apr. 2017 10:21

    Studiet av latin styrker evnen til å jobbe systematisk, tenke kritisk, og skrive godt – egenskaper som etterspørres i de fleste yrker, sier Aske Damtoft Poulsen, som har master i Antikk kultur og klassiske språk.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?