40-gruppe – Spansk (40SPA)

Om emnegruppen

Spansk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Spania og de fleste land i Latin-Amerika samt av mange i USA og andre land. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i spansk en meget nyttig ressurs for samfunnet. Ved mange ungdoms- og videregående skoler undervises det i spansk.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnegruppen,

  • har du grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntlig spansk.
  • kan du identifisere alle ordklasser og forklare bruken av noen verbformer.
  • er du kjent med språkvitenskapelig terminologi, og med de elementære prinsippende for syntaktiske analyser.
  • har du grunnleggende kunnskap om spanskspråklig kultur og litteratur fra det 19. til det 21. århundre.

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen egner seg til å bygge ut med 20 studiepoeng for å inngå i grunnlaget for å søke opptak til PPU. Ønsker du å gjøre dette, er det viktig at du gjør deg kjent med fagkravene. For mer informasjon se informasjonssidene om skolefag på HF. Vi anbefaler spesielt SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden og SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring.

Emner i emnegruppen

Oppbygging og gjennomføring

Obligatoriske emner:

Minst 20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet

Dette er oppbygningen av emnegruppen fra og med høsten 2016. For tidligere oppbygging, se her.