40-gruppe – Spansk (40SPA)

Om emnegruppen

Dette er oppbygningen av emnegruppen fra og med høsten 2016. For tidligere oppbygging, se her.

Spansk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Spania og de fleste land i Latin-Amerika samt av ca. 40 millioner i USA. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i spansk en nyttig ressurs for samfunnet. Ved mange ungdoms- og videregående skoler undervises det i spansk.

Ved Universitetet i Oslo drives det forskning på ulike områder innen spansk. Det spanske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, noe som gjør det til et interessant forskningsobjekt innen alle genrer av lingvistikken.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført emnegruppen har du tilegnet deg grunnleggende ferdigheter i skriftlig og muntlig spansk. Du kan identifisere alle ordklasser og forklare bruken av noen verbformer. Du er kjent med språkvitenskapelig terminologi, og med de elementære prinsippende for syntaktiske analyser. I tillegg har du grunnleggende kunnskap om spanskspråklig litteratur fra det 19. til det 21. århundre.

Kvalifisering for videre studier
Hvis du tar 20 studiepoeng i spansk i tillegg til 40-gruppen, dekker det fagkravet for opptak til Praktisk-pedagisk utdanning (PPU). Emnene kan da være innen spansk språk, spanskspråklig litteratur og/eller latinamerikansk områdekunnskap, men vi anbefaler særlig SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden og SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse. Se informasjonssidene om skolefag på HF for tips om hvordan emnegruppen og bachelorgraden best kan bygges opp med tanke på undervisning i skolen.

Emner i emnegruppen

Oppbygging og gjennomføring

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant følgende emner:


SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster (nedlagt) har inngått i emnegruppen tidligere og kan godkjennes i stedet for SPA1102 – Spansk språkkunnskap B.

Annet