40-gruppe – Japansk språk (40JAPS2)

Om emnegruppen

Japan er i dag en økonomisk og politisk stormakt som spiller en viktig rolle både i Øst-Asia og globalt. Mange uttrykk fra Japan har blitt del av vårt eget dagligspråk, fra haiku, zen og karate, til sushi og manga. Samtidig er japansk kultur og samfunn på mange måter svært annerledes fra vår egen. Studiet i japansk språk introduserer deg til ny og fascinerende verden, hvor kjente elementer fungerer i en fremmed kulturell kontekst.

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av det moderne japanske språket. Du vil tilegne deg en grunnleggende språkkompetanse som gjør deg i stand til å snakke japansk på et grunnivå, og til å lese og oversette enkle tekster.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

PS! Merk at det tar fire semestre å gjennomføre denne emnegruppen, fordi emnene bygger på hverandre og må tas ett av gangen.