Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Japansk B viderefører innføringen i grunnleggende moderne japansk på begynnernivå for studenter som har avlagt JAP1010 – Japansk A. Hovedvekten ligger på praktisk beherskelse av språket, både skriftlig og muntlig. I tillegg fortsetter opplæringen i syntaktisk analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, vil du

  • ha enkel oversikt over grunnstruktur og grammatikk i moderne japansk
  • lære å gjenkjenne, lese og skrive omkring 85 nye kinesiske tegn og 270 nye ord/uttrykk
  • klare å føre nokså enkle samtaler, og å lese nokså enkle tekster
  • være i stand til å bestå nivå N5 i JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

JAP1010 - Japansk A

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP1110 – Japansk 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisning utgjør 6 timer per uke i 12 uker og består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av tekster, samt gruppeundervisninger med muntlige og skriftlige øvelser. I tillegg til pensumlisten, vil noe undervisningsmateriale bli lagt ut i emnets Fronter-rom.

Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 % av undervisningen. Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Japanskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltakelse i undervisningen. I tillegg til undervisningen må du være innstilt på halvannen times selvstudium per arbeidsdag (gjennomgang av grammatikk, tekster og muntlige- og skriftlige øvelser).

For å få avlegge eksamen i emnet må du ha fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten, som består av minst 80 % oppmøte til undervisningen, ukentlig oppgaveinnlevering. Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn. Emnet inkluderer i tillegg to obligatorisk kvalifiseringsprøver som må bestås før man kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske prøver er kun gyldig i ett semester.

Det vil si at studenter som tar emnet på nytt må bestå de obligatoriske prøvene også det semesteret han/hun skal opp til eksamen. Øvrig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet (oppmøte og oppgaveinnlevering) er gyldig på permanent basis.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten (se "Undervisning" over for mer informasjon).

Eksamen består av en 2 timers skriftlig skoleeksamen og en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen teller 70 % og du vil bli testet i følgende:

  1. Leseferdighet
  2. Kanji/Gloser
  3. Grammatikk
  4. Skriveferdighet

Muntlig eksamen teller 30 %.

Eksamensoppgave og sensorveiledning våren 2019

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på japansk, skal eksamensbesvarelsen normalt skrives på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnerapport våren 2019

Annet

Emnet kan inngå i en 80-gruppe i Japansk språk innenfor Asia og Midtøsten-studier (studieretning Japansk med Japan-studier, samt i en 40-gruppe i Japansk språk.

Ressurssider for japansk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk