80-gruppe – Engelsk (80ENG)

Om emnegruppen

I denne emnegruppen lærer du om språk, litteratur og samfunn i den engelsktalende verden. Les mer om læringsmålene for emnegruppen her.

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av fem obligatoriske innføringsemner (1000-nivå), to valgfrie fordypningsemner (2000-nivå) og ett obligatorisk bacheloroppgave-emne (3000-nivå).

Du studerer først emner på 1000-nivå tidlig i studiet som gir deg en bred innføring i engelsk grammatikk og fonetikk, engelskspråklig litteratur og britisk områdekunnskap.

I ditt andre og tredje år fordyper du deg i emner på 2000-nivå i enten engelsk språk, engelskspråklig litteratur eller britisk områdestudier.

I ditt siste semester skriver du en lengre bacheloroppgave avhengig av hvilken fordypning du velger.

Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet. Se UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning innpasses som emner i denne 80-gruppen. Det anbefales å legge utenlandsoppholdet til ditt 4, eller 5. semester. Du kan reise ut et helt år.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Fordypning i språk:

Obligatorisk emne:

20 Studiepoeng velges blant følgende emner:

* Vær oppmerksom på at instituttet ikke tilbyr alle emner hvert semester. Opplysninger om når emnet går finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.

Fordypning i litteratur:

Obligatorisk emne:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

* Vær oppmerksom på at instituttet ikke tilbyr alle emner hvert semester. Opplysninger om når emnet går finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.

Fordypning i britisk områdestudier:

Obligatorisk emne:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

* Vær oppmerksom på at instituttet ikke tilbyr alle emner hvert semester. Opplysninger om når emnet går finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen inngår i studieretning engelsk på bachelorprogrammet for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område.

Annet