Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Japansk språk (80JAPS)

Om emnegruppen

Japan er i dag en økonomisk og politisk stormakt som spiller en viktig rolle ikke bare i sin egen region, Øst-Asia, men også i et globalt perspektiv. Japansk kultur, historie og samfunn har gitt opphav til mange uttrykk som er blitt en del av vår begrepsverden, fra haiku, zen og karate til sushi og manga. Men fortsatt er japansk kultur og samfunn på mange måter svært annerledes enn vår egen. Studiet i japansk språk konfronterer studenten med en ny og fascinerende verden, hvor kjente elementer fungerer i en fremmed kulturell kontekst.

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av det moderne japanske språket. Studenten får en intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive japansk. Et semesterlangt studieopphold ved et universitet i Japan er en obligatorisk del av emnegruppen. Studenten vil dermed ha anledning til å bevege seg i japanskspråklige omgivelser i lengre tid. Når 80-gruppen i japansk språk er fullført kan studenten uttrykke seg på japansk muntlig og skriftlig på et mellomhøyt nivå. Studenten vil ha full oversikt over grammatikalske strukturer og kunne lese og oversette de fleste moderne japanske tekster ved hjelp av ordbøker. 80-gruppen i språket gir grunnlag for å begynne på høyere grads studier og til å arbeide selvstendig med japanskspråklig materiale.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

80-gruppen i japansk språk gir studenten grunnlag for å begynne på mastergradsstudier. Nedenfor er en oversikt over hvilke studieretninger på mastergradsnivå som er aktuelle. Merk at opptakskravet til de enkelte studieretninger kan være mer enn 80-gruppen i språk.

Asia and Middle East Studies - Modern Japan

Asia and Middle East Studies - East Asian Culture and History