Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet er nedlagt. 

Undervisning i emnet blir siste gang tilbudt våren 2018 for studenter som har vært meldt opp til emnet tidligere. Undervisning gis i form av 2 seminartimer hver uke våren 2018. Emnet erstattes av emnene JAP2010 - Japansk C og JAP2020 - Japansk D. Studenter som tidligere har tatt emnet og ønsker å ta opp eksamen kan ta eksamen siste gang våren 2018. Ta kontakt med studiekonsulenten for japansk med Japan-studier dersom du ønsker å ta opp emnet våren 2018.

Emnet tar sikte på å gi videre grunnkunnskaper i moderne japansk språk, grammatikk og skrift, som en fortsettelse av emnet JAP1110 – Japansk 1 (nedlagt).

Hva lærer du?

Etter dette emnet har studenten en oversikt over det moderne språkets grunnstruktur og grammatikk, og er i stand til å føre en enkel samtale og lese enkle tekster. Emnet danner et godt grunnlag for videre studier i japansk med henblikk på å styrke muntlig og skriftlig språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

JAP1110 - Japansk 1

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 dobbelttimer seminar i 14 uker.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen, og som tidligere har tilfredsstilt kravet til obligatorisk oppmøte i undervisningen, behøver ikke å følge undervisningen på nytt.

Eksamen

For å få gå opp til avsluttende eksamen, må du ha fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten i emnet (se "Undervisning" for mer informasjon). Eksamen består av en 4 timer skriftlig skoleeksamen, og en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen teller 80 prosent av samlet karakter, muntlig eksamen 20 prosent. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at emnet som helhet skal være bestått.

Skriftlig skoleeksamen 4 timer:

  1. Leseferdighet: kjent tekst
  2. Grammatikk: kjent tekst
  3. Skriveferdighet

Både del A, B og C må være bestått for at eksamen skal være bestått.

Muntlig prøve:

  • En kort samtale på japansk

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på japansk, skrives eksamensbesvarelsen normalt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig prøve teller 80 %, mens muntlig prøve teller 20 %.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2012

Periodisk evaluering våren 2010

Periodisk evaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Nedlagt

Eksamen

Nedlagt

Undervisningsspråk

Norsk