80-gruppe – Persisk språk (80PERS2)

Om emnegruppen

Persisk snakkes av omtrent 100 millioner mennesker. Det er det offisielle språket i Iran, kalt farsi på persisk, og det administrative språket i Afghanistan, der det kalles Dari. Språket inneholder et stort innslag av arabiske låneord og er skrevet med modifisert arabisk skrift. Tadsjikisk, det offisielle språket i Tadsjikistan, skrives med kyrillisk skrift, men er ellers nesten identisk med persisk i Iran og Afghanistan. Persisk har en livlig og ubrutt litterær tradisjon som går tilbake til 900-tallet. I flere hundre år har språket hatt høy status som et klassisk språk i et område som spenner fra Balkan til Bengal.

Studiet av persisk språk og kultur har to hovedmål:

  • å gi intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive språket. Når 80-gruppen på persisk er fullført, kan du uttrykke deg på persisk muntlig og skriftlig på et mellomnivå. Du skal ha full oversikt over grammatikkstrukturer og kunne lese og oversette moderne persiske tekster.
  • å formidle kunnskap om språk, samfunn og kultur i dagens Iran og Afghanistan. Du vil også lære om den persiske litterære tradisjonen.  

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen består av seks obligatoriske emner som bygger på hverandre. I det fjerde semesteret reiser du på utveksling til Iran eller Tadsjikistan som en del av emnet PER2010 – Persisk D.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Se informasjon om og opptakskrav til masterprogrammet i Middle East Studies