Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet videreutvikles grunnleggende kommunikasjons- og leseferdigheter i moderne persisk. Studentene vil fortsette å utvikle språklig kompetanse gjennom en læreplan som bygger på ordforrådet og grammatikken som ble introdusert i PER1110 - Persisk språk 1. Kunnskap om persisk kultur er en integrert del av språkundervisningen.

Hva lærer du?

  • Gjenkjenne og produsere grammatiske strukturer i moderne persisk, inkludert verbtider.
  • Snakke og skrive om emner relatert til en selv og kommunisere om dagliglivet.
  • Lese og forstå enkle, men originale tekster fra den persisktalende verden. Slike tekster kan inkludere instruksjoner, oppslagsverk, rapporter, film- og teatermanus og noveller.
  • Gjenkjenne varianter av moderne persisk, inkludert skille mellom skriftlige og talte former for språket.
  • Utvikle analytiske ferdigheter som forberedelse til avansert lesing på persisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått eksamen i PER1010 – Persisk A eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PER1110 – Persisk språk 1

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret. Fysiske samlinger, på campus kan bli aktuelt om gjeldende smittevernsreguleringer oppheves. Disse vil bli tilbudt hybrid. 

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen.

Det gis 5 timer undervisning i uken over 12 - 14 uker.

Persisk-studiet krever en målbevisst studieinnsats, og studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet: 

·    Obligatorisk oppmøte til minst 18 av 24 seminarer

·     Studentene må i løpet av semesteret levere inn og få godkjent 2 obligatoriske innleveringer. 

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

Skoleeksamen, 4 timer

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på persisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk, eventuelt norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og persisk