Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen på emnet inneholder et intensivt studieopphold i et persisktalende land som strekker seg over 12 uker. Emnet tar sikte på å øke ferdighetene i persisk muntlig og skriftlig ved å lese originaltekster, samt å utvikle en grunnleggende forståelse av tekstenes kulturelle og sosiale sammenheng.

Oppholdet i utlandet er et første møte med den persiske kulturen på nært hold og er en integrert del av emnet. Valg av studiested i utlandet er hvert år avhengig av den politiske utviklingen og sikkerhetssituasjonen i området.

Informasjon om det obligatoriske utenlandsoppholdet.

PP fra informasjonsmøtet 14.10.21.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Ha tilegnet deg muntlige ferdigheter til å føre en samtale på et middels nivå på persisk.
  • Kunne lese og forstå tekster av middels vanskelighetsgrad (low intermediate  - CEFR «B1» eller «B2») på persisk.
  • Analysere ulike former for muntlig kommunikasjon og sjangre av skriftlig persisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er bare åpent for programstudenter på Midtøstenstudier med persisk.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i Studentweb, må du søke instituttet om opptak til studieoppholdet i utlandet. Detaljert informasjon blir gitt i undervisningen i PER1030 - Persisk C. Les også informasjonen om det obligatoriske utenlandsoppholdet.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått eksamen i PER1030 – Persisk C eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen omfatter intensiv språkopplæring i form av et obligatorisk studieopphold i et persisktalende land. Studieoppholdet er et fulltidsstudium.

For å fullføre en fordypning i persisk språk er dette oppholdet nødvendig for å nå læringsmålet i emnegruppen og det gis normalt ikke fritak fra utenlandsoppholdet. Dersom du har tungtveiende grunner som forhindrer deg i å reise må du søke om dette til instituttet. Å være morsmålsbruker i persisk gir ikke automatisk fritak fra utenlandsoppholdet. Se punktet "tilrettelegging"

Obligatoriske aktiviteter 

  • 80% oppmøte til undervisningen

  • Bestått avsluttende test under studieoppholdet

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig på permanent basis.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra obligatoriske aktiviteter, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet

Eksamen

Eksamen i emnet er en mappe som består av to essay. De to essayene leveres som en mappe på slutten av semesteret etter utenlandsoppholdet er gjennomført i Iran. Mer informasjon om essayene legges ut i Canvas.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på persisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Persisk og engelsk.