40-gruppe – Kjemi fordypning (KJM40F)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som har 80-gruppe – Kjemi (KJM80)fra før og som ønsker ytterligere kunnskaper i kjemi.

Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom den ikke har overlappende emner med 80-gruppen.

Emner i emnegruppen

40 studiepoeng velges blant kjemiemner på 3000-nivå, dvs. alle emner med emnekode KJM3xxx og KJM-MENA3xxx. BIOS3xxx - Biokjemi 2, MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt), MENA3300 – Nanoteknologi kan også inngå.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.