Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler de sentrale metabolske reaksjonsveiene samt (hormonell) regulering av disse reaksjonsveiene og vil gi innsikt i hvorledes organismer genererer energi for nødvendig energikrevende prosesser. De metabolske reaksjonsveiene og reguleringen av disse vil bli satt inn i en fysiologisk sammenheng

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

• Ha innsikt i de sentrale metabolske reaksjonsveiene innen karbohydrat-, protein-, lipid- og nukleinsyremetabolismen.

• Ha innsikt i hvordan de sentrale metabolske reaksjonsveiene reguleres i samsvar med organismens behov og tilgang på næring.

• Ha innsikt i mekanismene bak regulering av de sentrale reaksjonsveiene.

• Være i stand til å forklare andre uten tilsvarende faglig bakgrunn som du selv har hvordan metabolismen fungerer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

 

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokvier
 • Obligatoriske labøvelser 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo-bachelor@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100 %.
 • Labrapporter må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises første gang høsten 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)