Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet omhandler de sentrale metabolske reaksjonsveiene samt (hormonell) regulering av disse reaksjonsveiene og vil gi innsikt i hvorledes organismer genererer energi for nødvendig energikrevende prosesser. De metabolske reaksjonsveiene og reguleringen av disse vil bli satt inn i en fysiologisk sammenheng

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

• Ha innsikt i de sentrale metabolske reaksjonsveiene innen karbohydrat-, lipid-, protein-, aminosyre- og nukleinsyremetabolismen.

• Ha innsikt i glykolyse, glukoneogenese, glykogensyntese og nedbrytning, sitronsyresyklus, oksidativ fosforylering, lipidkatabolisme og biosyntese, aminosyreoksidasjon og nedbrytning, ureasyklus og biosyntese av aminosyrer og nukleotider.

• Ha innsikt i hvordan de sentrale metabolske reaksjonsveiene reguleres i samsvar med organismens behov og tilgang på næring.

• Ha innsikt i sammenkoblinger av metabolske veier.

• Ha innsikt i mekanismene bak regulering av de sentrale reaksjonsveiene.

• Ha innsikt i oppgavene til organer og andre vev og kroppsvæsker i stoffskiftet.

• Ha innsikt i hvordan visse sykdommer påvirkes av metabolske veier.

• Ha innsikt i hvordan man analyserer proteiner ved western blotting.

• Ha innsikt i hvordan du bruker dataverktøy for metabolske veier (KEGG).

• Være i stand til å forklare andre uten tilsvarende faglig bakgrunn som du selv har hvordan metabolismen fungerer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger eller videopresentasjoner

  • Kollokvier med skriftlige innleveringer (50% obligatorisk)

  • Labøvelser og innlevering av labrapporter (obligatorisk) 

Obligatoriske labrapporter og undervisning må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente labrapporter og undervisning er gyldig i 3 år. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: MBV2050 – Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 22:20:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)