MENA3001 – Funksjonelle materialer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mekanismer som styrer materialers funksjonelle egenskaper. Et utvalg av disse beskrives nøyere og knyttes til atomarrangement, elektronstruktur og kjemiske bindingsforhold. I kurset behandles elektrisk ledning, optiske-, magnetiske- og dielektriske egenskaper. Emnet bygger på MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning, og bygger videre på modellene som er introdusert der.

Hva lærer du?

Etter at du har tatt emnet kan du:

 • korrelere utvalgte funksjonelle egenskaper til krystallstruktur, kjemiske bindingsforhold og elektronstruktur
 • beskrive ikke-støkiometri og fast oppløsning, og hvordan dette påvirker krystallstruktur og egenskaper
 • beskrive magnetiske ordninger og strukturer, komplekser og forbindelser
 • forklare konsepter og prinsipper for polarisasjon, og hvordan dette gir opphav til dielektriske og multiferroiske fenomener
 • forklare elektrisk ledningsevne i materialer gjennom transport av ladningsbærere og vekselvirkning med elementære eksitasjoner og krystallfeil
 • forklare optiske egenskaper utfra materialers vekselvirkning med elektromagnetisk stråling, og beskrive disse ved elementære eksitasjoner og kvasipartikler i krystallinske materialer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke.

 • 60 timer forelesninger
 • 30 timer kollokvier
 • 2 obligatoriske innleveringer. Begge må være godkjent før avsluttende eksamen.

Obligatoriske innleveringer er gyldige i seks semestre utover det semesteret de ble godkjent. Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 07:35:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)