Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mekanismer som styrer materialers funksjonelle egenskaper. Et utvalg av disse beskrives nøyere og knyttes til atomarrangement, elektronstruktur og kjemiske bindingsforhold. I kurset behandles elektrisk ledning, optiske -, magnetiske- og dielektriske egenskaper. Emnet bygger på MENA2000 - Faste materialers fundamentale oppbygning, og bygger videre på modellene som er introdusert der.

Hva lærer du?

Etter at du har tatt emnet kan du:

 • korrelere utvalgte funksjonelle egenskaper til krystallstruktur, kjemiske bindingsforhold og elektronstruktur
 • beskrive ikke-støkiometri og fast oppløsning, og hvordan dette påvirker krystallstruktur og egenskaper
 • beskrive magnetiske ordninger og strukturer komplekser og forbindelser
 • forklare konsepter og prinsipper for polarisasjon, og hvordan dette gir opphav til dielektriske og multiferroiske fenomener
 • forklare elektrisk ledningsevne i materialer gjennom transport av ladningsbærere og vekselvirkning med elementære eksitasjoner og krystallfeil
 • forklare optiske egenskaper utfra materialers vekselvirkning med elektromagnetisk stråling og beskrive disse ved elementære eksitasjoner og kvasipartikler i krystallinske materialer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke.

 • Forelesninger, 60 timer.
 • Kollokvier, 30 timer
 • 2 obligatoriske innleveringer. Begge må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også studenter på venteliste.  Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Obligatoriske innleveringer er gyldige i seks semestre utover det semesteret de ble godkjent.

Eksamen

Skriftlig digital midtveiseksamen, 1 time, teller 20%. Skriftlig digital avsluttendeeksamen, 4 timer, teller 80%.

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

 • Godkjent kalkulator.
 • Formelsamling, som spesifisert av emneansvarlig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)