80-gruppe – Kjemi (KJM80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i kjemi. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet .

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

  • Error: this ReferenceManager is closed
  • Error: this ReferenceManager is closed
  • Error: this ReferenceManager is closed
  • Error: this ReferenceManager is closed
  • Error: this ReferenceManager is closed (Alternativt Error: this ReferenceManager is closed eller Error: this ReferenceManager is closed)
  • Error: this ReferenceManager is closed

I tillegg skal 20 studiepoeng velges blant fordypningsemner i kjemi på 2- eller 3000-nivå. Emner med emnekode KJMxxxx, KJM-MENAxxxx- kode kan inngå i tilleg til emnene Error: this ReferenceManager is closed, Error: this ReferenceManager is closed, Error: this ReferenceManager is closed.

Innen utgangen av 2021 kan KJM2400 byttes ut med KJM2600.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

 

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.

Dersom denne emnegruppen har blitt endret i løpet av din studietid, eller dersom du har hatt et gyldig fravær fra studiet kan du ta kontakt med MN studieinfosenteret. Se kontaktinformasjon under.