80-gruppe – Kjemi (KJM80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i kjemi. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet .

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

I tillegg skal 20 studiepoeng velges blant fordypningsemner i kjemi på 2- eller 3000-nivå. Emner med emnekode KJMxxxx, KJM-MENAxxxx- kode kan inngå i tilleg til emnene BIOS3900 – Biokjemi 2, MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt), MENA3300 – Nanoteknologi.

Innen utgangen av 2021 kan KJM2400 byttes ut med KJM2600.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

 

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.

Dersom denne emnegruppen har blitt endret i løpet av din studietid, eller dersom du har hatt et gyldig fravær fra studiet kan du ta kontakt med MN studieinfosenteret. Se kontaktinformasjon under.