80-gruppe – Kjemi (KJM80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i kjemi. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet .

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException (Alternativt Error: java.lang.NullPointerException eller MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt))
  • Error: java.lang.NullPointerException

I tillegg skal 20 studiepoeng velges blant fordypningsemner i kjemi på 2- eller 3000-nivå. Emner med emnekode KJMxxxx, KJM-MENAxxxx- kode kan inngå i tilleg til emnene Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException.

Innen utgangen av 2021 kan KJM2400 byttes ut med KJM2600.

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

 

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.

Dersom denne emnegruppen har blitt endret i løpet av din studietid, eller dersom du har hatt et gyldig fravær fra studiet kan du ta kontakt med MN studieinfosenteret. Se kontaktinformasjon under.