Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Molekylær biovitenskap (MBV40)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i molekylær biovitenskap, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av molekylær biovitenskap. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Hvis du ikke har 3KJ fra videregående skole, bør du ta KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt) før du starter på denne emnegruppen.

Denne emnegruppen vil erstattes av en ny 40-gruppe i biovitenskap fra 2018.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.