Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker strukturer av genomer, deres ekspresjon, replikasjon og vedlikehold.

Hva lærer du?

Etter emnet skal du forstå

 • hvordan genomer analyseres inkludert kartlegging, sekvensering og identifisering av sekvenselementer som for eksempel gener og repeterte sekvenser.
 • genomekspresjon i pro- og eukaryoter og dens regulering ved transkripsjon og translasjon.
 • genomreplikasjon og dens regulering i pro- og eukaryoter.
 • genomskader og reparasjonsmekanismer.
 • rekombinasjon av DNA-sekvenser og molekylærbiologi av transposisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt), MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot BIO2140.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta kontakt med studieseksjonen hvis du har spørsmål rundt dette.

Undervisning

Forelesninger (54 timer) og kollokvier annenhver uke (16 timer) hele semester. Emnet organiseres slik at det blir en tett tilknyttning til labkurs MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (nedlagt).

Eksamen

En skriftlig 1 times deleksamen (medio mars) (ca 20% vekting). Studenter som har gyldig fravær, blant annet legeattest, må ta utsatt prøve ca 3 uker etter deleksamen.

En skriftlig 3 timers avsluttende eksamen (juni) (ca 80% vekting). 

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2018

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk