Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et introduksjonskurs i genetikk, molekylær og cellulær biologi. Emner som inngår er cellebiologi, mikrobiologi, klassisk og molekylær genetikk, bioteknologi og utviklingsbiologi.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene forståelse av

 • hvordan eukaryote og prokaryote celler er bygget
  opp
 • hvordan celler deler seg og kommuniserer
 • hvordan genetiske egenskaper videreføres fra foreldre til
  avkom
 • hvordan DNA og kromosomer er bygget opp, hva gener er,
  hvordan de gir opphav til genprodukter, og hvordan genuttrykk
  reguleres
 • genetisk modellorganismer og den genetiske basis for
  utviklingsbiologi
 • DNA teknologiske metoder
 • grunnleggende immunologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MBV1010:

For studenter som tar MBV1010 våren 2013 eller senere gjelder at MBV1010 ikke kan inngå i grad før HMS0503 og HMS0505 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført),

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot BIO110A, 10 studiepoeng mot BIO101 og 9 studiepoeng mot BIO031.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 30 timer forelesninger, 30 timer obligatorisk klasse-/gruppeundervisning og 20 timer obligatorisk laboratorieundervisning. Rapport fra laboratorieøvingene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at emnene MNHMS0015 og MNHMS0010LS må tas i samme semester eller være bestått tidligere enn MBV1010. Studenter som har fått registrert gyldig fravær fra disse emnene kan likevel møte på laboratorieundervisning i MBV1010.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Midttermineksamen (2 timer multiple choice) som teller 20% av endelig karakter. Kun studenter som har gyldig fravær kan ta utsatt midtterminprøve i begynnelsen av mai.

Obligatoriske laboratoriejournaler må være godkjent for å kunne gå opp til ordinær avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Denne finner sted i juni.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk