Emnegrupper innen medisin

Viser 1–3 av 3 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Helseledelse (40HELSELED) (40 studiepoeng) 40
Helseøkonomi (40HELSEØK) (40 studiepoeng) 40
Ledelse, organisering og økonomistyring (40HELSEL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40