Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Ledelse, organisering og økonomistyring (40HELSEL)

Om emnegruppen

Det overordnede målet for emnegruppen er å gi studentene innsikt i ledelse, organisering og økonomistyring, med særlig vekt på hvordan disse fagene tilpasses til helsesektoren. Emnegruppen består av 6 emner som hver har en arbeidsbyrde tilsvarende 10 studiepoeng. Studentene må velge 4 av de 6 emnene.

Forkunnskapskrav:

Opptak:

Det er begrenset opptak til 40HELSEL

Undervisning:

Studentene som tas opp vil følge undervisning og eksamineres sammen med bachelorstudentene i Helseledelse og helseøkonomi.

Avhengig av hvilken kombinasjon man velger, vil studenter som tar 40HELSEL enten ta kursene over 2 eller 3 semestere. Dette er fordi kursene ikke tilbys hvert semester.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger